Eiskalte Aktionen von Jason Paul.

Getdikcə daha soyuq olur!

Freerunning Dünyanın ən soyuq şəhərindən buzlu görüntülər! Bu Jason Paul'un "Buz üzərinə qaçış" əyləncəsidir.