Red Bull Slaget På Broen

SPB-event.jpg

Red Bull Slaget På Broen

Red Bull Slaget på Broen er et freestyle/park BMX event som bringes ind i helt nye rammer. For første gang nogensinde bruges den gamle bro i Nyhavn som en del af setup i den billedskønne og smukke indsejling.

Her skal nationale såvel som internationale udvalgte riders konkurrere i omgivelser som normalt ikke forbindes med BMX sporten. Hele området omkring Nyhavnsbroen vil således blive afspærret så riders har optimale betingelser for frit at kunne udfolde sig kreativt.

Sted: Nyhavnbroen, Nyhavn København K
Dato: Søndag d. 28.08.11
Tid: Kl 14 - 16

Begivenhed Detaljer