Red Bull 400

Harrachov, areál skokanských můstků
© Lukyn Wagneter

V sobotu 13. srpna se v Harrachově uskutečnil třetí ročník akce Red Bull 400. Závodníky čekal extrémní sprint na vrchol skokanského můstku K120.

Nejrychlejší ze všech byl slovenský rychlík Tomáš Čelko. Ten zdolal skokanský můstek K120 v čase 4:02,72. Nejrychlejší ženou na harrachovském kopci byla Adéla Stránská, která můstek pokořila s časem 4:51,53. Další podrobnosti v reportu, fotogalerii a videu níže.


Výsledky

#redbull400 @redbullcz

 

Sobota 13. srpna 2016

7:00 – 8:30 Vydávání startovních čísel – jednotlivci z druhé vlny registrace (po 1.6.)
9:00 Porada jednotlivců z druhé vlny registrace (po 1.6.) – registrační stan
9:30 – 10:30  Kvalifikační kola mužů a žen registrovaných v druhé vlně (po 1.6.)
9:30 – 10:30 Vydávání startovních čísel – jednotlivci z první vlny registrace
10:45 Porada jednotlivců z první vlny registrace – registrační stan
11:00 Kvalifikační kola mužů a žen z první vlny registrace
11:30 – 12:30 Vydávání startovních čísel – štafety
13:30 Porada štafet – registrační stan
13:30 Doprovodný program / oběd
15:00 Finále šťastných poražených: celá vzdálenost muži
15:15 Finále B: celá vzdálenost ženy
15:30 Finále B: celá vzdálenost muži
15:45 Finále smíšené štafety
16:00 Finále mužské štafety
16:15 Finále hasičské štafety
16:30 Finále celá vzdálenost ženy
16:45 Finále celá vzdálenost muži
17:30 Slavnostní předávání cen
18:00 Uzavření stanu pro závodníky
20:00 Afterparty: stan přímo pod můstky (vstup zdarma)

I. Společná ustanovení – pravidla

1. Red Bull 400 (dále jen RB400) je běžeckým závodem na vzdálenost 400 metrů, při kterém účastníci vybíhají skokanský můstek. Závod se vypisuje v kategoriích – muži, ženy, mužská štafeta, smíšená štafeta (minimálně 2 ženy) a hasičská štafeta. Ve štafetových bězích se účastní čtyřčlenné týmy a každý z týmu běží jeden stometrový úsek (4 x 100 m). Každý účastník RB400 musí být starší 15let. Každý závodník musí být řádně zaregistrován a mít uhrazené startovné (ad. 4)

2. Závod se uskuteční na skokanském můstku K120 v Harrachově. Start je položen níže než cíl, trať je přírodním povrchem s dřevěnou lávkou propojující hranu dopadu a odrazovou hranu můstku. V závodě rozhoduje dosažený čas, který bude změřen oficiální časomírou mezi startovní a cílovou čarou.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STÁHNI ZDE - POVINNÉ PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY


3. Celkem se závodu RB400 může zúčastnit maximálně 900 závodníků dle následujícího startovního klíče:

MUŽI

 • počet startovních míst: 420
 • kvalifikace: ano
 • počet účastníků ve finále: 50

ŽENY

 • počet startovních míst: 200
 • kvalifikace: ano
 • počet účastníků ve finále: 50

MUŽSKÁ ŠTAFETA

 • počet startovních míst: 25
 • kvalifikace: ne
 • počet účastníků ve finále: 25

SMÍŠENÁ ŠTAFETA

 • počet startovních míst: 25
 • kvalifikace: ne
 • počet účastníků ve finále: 25

HASIČSKÁ ŠTAFETA

 • počet startovních míst: 20
 • kvalifikace: ne
 • počet účastníků ve finále: 20

Každého jednotlivého rozběhu na celou vzdálenost se zúčastní maximálně 70 závodníků, s vyjímkou rozběhu Lucky Looser – muži a Finále B - ženy. Štafetových závodů na 4x100 metrů se zúčastní maximálně 30 týmů v jednom rozběhu.

Pro kategorie 4x100 metrů štafeta muži, hasičská štafeta a smíšená štafeta nebudou probíhat kvalifikační rozběhy, ale přímo finále. To znamená, že je počet startovních čísel omezený na maximálně 30 týmů ve štafetách.

Pro disciplínu celá vzdálenost muži a celá vzdálenost ženy se uskuteční kvalifikační rozběhy, které se nepoběží na celou vzdálenost, ale pouze ke zlomu kopce (pod odrazovou hranu můstku). Vítězové těchto kvalifikačních závodů se automaticky kvalifikují do finále. Ze zbývajících sportovců se finále zúčastní další nejrychlejší běžci až do dosažení počtu 50 účastníků, stanoveného pro finálový běh na celou vzdálenost.

Sportovci, kteří se nekvalifikují do finále, se mohou zúčastnit dalšího finále B v závislosti na počtu sportovců. Kvalifikují se sportovci s nejrychlejšími časy, kteří doběhnou po těch, kteří se kvalifikovali do finále A.

Kromě finálových běhů (A, B) se bude v mužeské kategorii konat takzvané finále „lucky loosers“, kterého se mohou zúčastnit všichni, kteří se nekvalifikovali do finálových běhů. Počet účastníků ve finále „lucky loosers“ není nijak omezený, v případě velkého zájmu, bude i toto finále rozděleno do více rozběhů. V těchto rozbězích (finálové i lucky loosers) se běží celá vzdálenost 400m.

4. Každý účastník závodu RB400 musí být zaregistrován. Registrace je možná pouze skrze web www.redbull.cz/400. Registrace je závazná a nepřenosná. Zaplacené startovné je nevratné, resp. bude vráceno pouze v případě zrušení závodu ze strany organizátora. Po vyplnění povinných údajů a zaškrtnutí obou povinných polí, čímž účastník potvrzuje, že si prostudoval „Pravidla a stanovy“ a souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů, stiskne tlačítko „Registrace a platba“. Tímto bude přesměrován na platební bránu. Zde vyplní platební údaje a schválí platbu ve stanovené výši startovného. Startovné činí na jednotlivce 400 Kč a za štafetu 1 000 Kč (vč. DPH). Štafetu jako celek registruje kapitán a platí také celé startovné. Po dokončení platby obdrží účastník potvrzující email a tím je oficiálně zaregistrován do závodu Red Bull 400. V případě štafet bude kapitán kontaktován a dojde k registraci zbylých členů týmu. U hasičských štafet je povinné, aby všichni 4 členové štafety působili v hasičském sboru.

5. Na dodržování pravidel dohlíží traťoví rozhodčí a ředitel závodu. Průběh závodu řídí ředitel závodu. Regulérnost tratě schvaluje ředitel závodu po konzultaci s organizátorem závodu, a to nejpozději 30 minut před započetím rozběhů a opakovaně kdykoliv během průběhu závodu, zejména při změně povětrnostních podmínek.

6. Neúmyslné fyzické kontakty mezi závodníky jsou přípustné pouze, pokud jsou v souladu s duchem závodění, sportovním chováním a neohrožují ostatní závodníky. Bránění jinému závodníkovi v pohybu držením, strkáním, úderem a úmyslným překážením bude mít za následek diskvalifikaci. Jestliže některý závodník usoudí, že mu jiný závodník brání v pohybu, musí neprodleně informovat ředitele závodu. Závodníky může diskvalifikovat pouze traťový, startovní nebo cílový rozhodčí. Diskvalifikaci potvrdí ředitel závodu. Konečné slovo má ředitel závodu.

7. Startuje se z volné pozice, kdy všichni závodníci stojí za startovní čárou. Startér odpočítá 5 vteřin a poté zazní startovní výstřel.

8. Každý závodník sám odpovídá za to, že se včas dostaví ke startu. Pokud se nedostaví po opakovaných výzvách, bude odstartováno bez něj a on bude diskvalifikován.

9. Závodník je povinen zdolat celou trať a je v cíli v momentě, kdy čip časomíry protne vertikálu procházející cílovou čarou. Elektronická data o proběhnutí cílem jsou k dispozici výhradně rozhodčím a řediteli závodu.

10. RB400 se řídí pravidly pro boj proti dopingu ve sportu organizace WADA. Konzumace alkoholu a omamných látek před a v průběhu závodu je zakázána. Při porušení bude závodník diskvalifikován.

11. K účasti v závodě se nemohou přihlásit osoby mladší 15 let. Pro zájemce mladší 18 let je nutný podpis „Čestného prohlášení“ od rodičů, eventuálně zákonného zástupce odpovědného za zájemce mladšího 18 let. Podpis rodičů nebo zákonného zástupce musí být úředně ověřen (notářsky či skrze Czechpoint) nebo musí být proveden před stanoveným zástupcem společnosti Red Bull ČR s.r.o. v místě konání akce v den závodu.

12. Každý účastník se musí dostavit osobně v den závodu na předávání startovních čísel, v lokalitě závodu dle harmonogramu. Účastník obdrží startovní balíček, čip časomíry (po závodu se vrací na registraci) a podepíše potvrzení o souhlasu s pravidly („Čestné prohlášení“).

13. Povolena je jakákoliv sportovní obuv dle uvážení účastníka, bez speciálních úprav.

14. Organizátor si vyhrazuje právo provádět změny pravidel a rozpisu.


Ceny pro vítěze:

Muži
1.Místo 20.000 Kč
2.Místo 15.000 Kč
3.Místo 10.000 Kč

Ženy
1.Místo 15.000 Kč
2.Místo 10.000 Kč
3.Místo 8.000 Kč

Štafety
1.Místo Akrobatický let s Flying Bulls Aerobatic team
2.Místo Upomínkové předměty s logem Red Bull*
3.Místo Upomínkové předměty s logem Red Bull*

Společnost Red Bull Česká republika s.r.o. se zavazuje za závodníky, kteří budou oceněni finanční či materiální odměnou odvést zákonem stanovenou daň.

V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí více jak 10 účastníků/týmů, může být tato kategorie zrušena nebo sloučena s jinou kategorií.

* upomínkové předměty v maximální hodnotě 500 Kč / kus


Kontakt pro případné dotazy: 400@redbull.cz


I. Joint Provisions – Rules

1. Red Bull 400 (hereinafter referred to as RB400) is a 400-m running race where the runners run up to the top of a ski jump slope. The race includes the following categories – men, women, men’s relay, mixed relay (at least two women) and firefighter’s relay. Four-member teams participate in the relays and each team member runs a 100-m section (4 x 100 m). Each racer of RB 400 must be over 15 years old. Each racer must be duly registered and pay a race fee. (Paragraph 4)

2. The race takes place on ski jump slope K120 in Harrachov. The start line is situated lower than the finish line. The course consists of a natural surface with a wooden bridge connecting the landing edge and take-off edge of the ski jump slope. The time achieved decides the race and will be measured by the official timekeeping between the start line and the finish line.


DOWNLOAD DISCLAIMER HERE - OBLIGATORY FOR ALL PARTICIPANTS

 

3. A maximum of 900 racers can participate in RB 400 based on the following race key:

MEN

 • Number of racers: 420
 • Qualification: yes
 • Number of racers in finals: 50

WOMEN

 • Number of racers: 200
 • Qualification: yes
 • Number of racers in finals: 50

MEN'S RELAY

 • Number of relays: 25
 • Qualification: yes
 • Number of racers in finals: 25

MIXED RELAY

 • Number of relays: 25
 • Qualification: yes
 • Number of racers in finals: 25

FIREFIGHTER'S RELAY

 • Number of relays: 20
 • Qualification: yes
 • Number of racers in finals: 20


A maximum of 70 racers will participate in each full-distance round, except Lucky Loosers Final (men) and Bfinal (women). A maximum of 30 teams running the 4x100m relay will participate in one round.

There will be no qualification rounds but only finals for fireman’s relay, men’s 4x100m relay and mixed relay. It means that the number of start numbers is limited to 30 teams in relays.

There will be qualification rounds for full-distance race (men’s and women’s) but the racers will run only to the slope break (below the take-off edge of the ski jump slope) and not the full distance. The winners in these qualification rounds will automatically qualify to the finals. The following 50 fastest runners out of the remaining racers will participate in the full-distance finals.

The runners, who do not qualify for the finals, can run in finals B, depending on the number of runners. The fastest runners, who cross the finish line after those who qualified for the finals, will qualify.

In addition to the finals (A and B), there will be the so-called “lucky losers” final race where all those, who did not qualify for the finals, can participate. The number of racers in the “lucky losers” final race is not limited in any way. If there are a lot of people interested, this final race will be divided into several rounds. The racers will run the full distance of 400m in these rounds (final and lucky losers).

4. Each runner in RB400 must be registered. Registration is possible only via www.redbull.cz/400. After having filled out the required data and having checked both required boxes, by which a racer confirms that he/she read the “Rules and Regulations” and agrees with the processing of his/her personal data provided, the racer must click on “Registration and Payment” and will be rerouted to the payment gate. Here, the racer will fill out payment information and approve start fee payment. The start fee for individuals is 400 CZK and for relays 1,000 CZK. A relay as a whole is registered by the captain who also pays the full start fee. After having paid, the racer will receive a confirmation e-mail and is thus officially registered for RB400. In the case of relays, the captain will be contacted and the remaining team members will be registered. All four members of fire-fighter’s relay must work in the same fire squad.

5. The course referees and the race manager oversee compliance with the rules. The race manager manages the course of the race. After having consulted the race organizer, the race manager decides whether or not race conditions are fair no later than 30 minutes before the start of the rounds and any time during the race, especially if the weather conditions change.

6. Any unintentional physical contact between racers is allowed only if it is in compliance with the spirit of racing and good sportsmanship and if it does not endanger other racers. A racer, who impedes another racer by holding, pushing, striking or intentional hindering, will be disqualified. In the case that a racer feels hindered by another racer, he/she must immediately inform about it the race manager. Only the course, start or finish referee can disqualify the racers. The race manager will confirm disqualification and has the last say.

7. The racers start from a free position behind the start line. The start referee will start a five second count followed by a shot from a starting pistol.

8. Each racer is responsible for arriving to the start line on time. In the case that a racer is late after repeated calls, the race shall start without him/her and he/she shall be disqualified.

9. A racer must go through the entire course and crosses the finish line when the timekeeping chip intersects the vertical line going through the finish line. Electronic data about the crossing of the finish line are available to the referees and the race manager only.

10. RB400 complies with WADA’s rules against doping in sports. Consumption of alcohol and narcotics before and during the race is prohibited. A racer, who violates this prohibition, will be disqualified.

11. Persons under the age of 15 cannot register for the race. Persons under the age of 18 must provide the “Disclaimer” signed by their parents or by their legal representative responsible for such persons. The signature of the parents or the legal representative must be certified (by a notary public or at Czechpoint) or appended before the authorized representative of Red Bull ČR s.r.o. at the location and on the day of the race.

12 .Each racer must come in person to the race location on the day of the race based on the schedule to receive a start number. A racer will receive a race package, timekeeping chip (that must be handed back at the registration site after the race) and will sign the consent with the rules (“Disclaimer”).

13. Any sports footwear without any special modifications is allowed at the discretion of a racer.

14.The organizer reserves the right to make changes in the rules and the schedule.


Prizes for winners:

Men
1st place: 20,000 CZK
2nd place: 15,000 CZK
3rd place: 10,000 CZK

Women
1st place: 15,000 CZK
2nd place: 10,000 CZK
3rd place: 8,000 CZK

Relays
1st place: An acrobatic flight with Flying Bulls Aerobatic team
2nd place: Non-monetary prizes (the value will be specified later)
3rd place: Non-monetary prizes (the value will be specified later)

Red Bull Česká republika s.r.o. undertakes to pay the statutory tax on behalf of the racers who receive a non-monetary or monetary prize.

A category with less than 10 registered racers/teams may be cancelled or combined with another category.


II. Schedule


Saturday, 13th August 2016

7:00 – 8:30a.m. Release of start numbers - individuals - second wave registration (after 1st June)
9:00 Runners meeting - second wave registration (after 1st June) - rider's tent
9:30 – 10:30a.m. Qualification rounds of men and women - second wave registration (after 1st June)
9:30 – 10:30a.m. Release of start numbers - individuals - first wave registration
10:45 a.m. Runners meeting – runners tent - first wave registration
11:00 a.m. Qualification rounds of men and women - first wave registration
11:30 – 12:30 p.m. Release of start numbers - relays
1:30 p.m. – Runners meeting - relays – riders tent
1:30 p.m. Lunch / accompanying program
3:00 p.m. Finals of lucky losers: full distance – men
3:15 p.m. Finals B: full distance – women
3:30 p.m. Finals B: full distance – men
3:45 p.m. Finals – mixed relay
4:00 p.m. Finals – men’s relay
4:15 p.m. Finals – firemen’s relay
4:30 p.m. Finals – full distance – women
4:45 p.m. Finals – full distance – men
5:30 p.m. Official prize awarding
6:00 p.m. Closing of rider’s tent
8:00 p.m. After-party: a tent right under the ski jump slopes (free entry)

 

Contact us: 400@redbull.cz

 

Red Bull Česká republika s.r.o.
Nad Paťankou 1980/10, 160 00 Praha 6-Dejvice
IČO: 25793829
Kontakt pro případné dotazy:
400@redbull.cz