Hester V75

Hudløse Hester

Musikk Mer følsomt enn før, sier Hester V75 om andrealbumet «Baby eg har et problem».