Imprint

Red Bull sp. z o.o.
Al. Wyścigowa 8a
02-681 Warszawa

tel. (+48 22) 331 95 50
fax (+48 22) 331 95 60

Kapitał zakładowy: 338 000 zł
KRS 0000132170, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 526-10-12-714

www.redbull.pl