เวคบนหลังคน!!!

Brian Grubb และ Dominik Preisner ค้นพบความตื่นเต้นครั้งใหม่ที่นาขั้นบันไดในประเทศฟิลิปปินส์
By Josh Sampiero

โปรเวคบอร์ดทั้งสองกับโปรเจคใหม่ที่นาขั้นบันได Banaue Rice Terraces หรือเรียกว่าการสกัดไหล่เขาให้เป็นชั้นๆ นับว่าเป็นระเบียงข้าวมรดกโลกแห่งฟิลิปปินส์ที่มีอายุมานานกว่า 2,000 ปี ชมแกลเลอรี่ได้ที่นี่

 

read more about
Next Story