Pravila - Red Bull Doodle Art 2014

    Pročitajte pravila Red Bull Doodle Art konkursa...
Red Bull Doodle Art © Red Bull
od Redbull.rs

Tok celokupnog Red Bull Doodle Art-a će funkcionisati na sledeći način:

• Rad mora biti nacrtan na Red Bull Doodle Art papiru, koji se može nabaviti na fakultetu ili preuzeti sa doodleart.redbull.at/ sajta
• Rad može biti nacrtan bilo kojom bojom, bilo kojom olovkom, pa i digitalno, upotrebom računara dok je stil rada ograničen na žvrljanje (eng. Doodling).
Prikupljanje radova traje od 12.5. do 6.6. u ponoć, a rad je neophodno upload-ovati rad na sajt doodleart.redbull.at/ 
Glasanje se vrši putem sajta i facebook-a i trajaće od 8.6. do 12.6. u ponoć.
• 20 najboljih radova, sa najvećim brojem glasova* , ulaze u finale i učestvuju na izložbi na kojoj će žiri na osnovu: sakupljenih glasova, stila i kreativnosti odlučiti ko je pobednik koji ide u Kejptaun.
• Pobednik na globalnom nivou će imati čast da njegovim radom bude inspirisana kolekcija garderobe u Red Bull Shop-u za 2015. godinu.

Ostala pravila:

1. Neophodno je da učesnici budu stariji od 18 godina
2. Jedan učesnik može prijaviti samo jedan rad
3. Prihvatajući učešće u ovom takmičenju, učesnici se obavezuju da poštuju sva pravila takmičenja. U suprotnom, organizator ima pravo da takmičara koji ne poštuje pravila diskvalifikuje.
4. Zaposleni u Red Bull-u, učesnici organizacije takmičenja ili porodica organizatora nema pravo na učešće.
5. Organizator ima pravo da u bilo kom trenutku proveri ispravnost prijave takmičara i njegove podatke kao i pravo da povuče nevalidnu prijavu.
6. Ako organizator odredi da pobednik takmičenja nije ispunio uslove da bi osvojio nagradu, organizator ima pravo da tu nagradu dodeli drugom takmičaru sa najvećim brojem glasova.
7. Svi radovi, ideje i crteži priloženi organizatoru tokom takmičenja postaju svojina Organizatora (Intelektualna svojina Organizatora). Organizator zadržava pravo reprodukcije i aplikacije radova na promomaterijale.
8. Učesnik se obavezuje da učestvuje u svim promotivnim kampanjama ovog takmičenja kao i u svim novinskim člancima i TV emisijama. Crteži prikupljeni tokom takmičenja i video snimci se mogu koristiti od strane organizatora.
9. Ako iz bilo kog razloga, organizacija takmičenja ne ide po pravilima .Organizator ima pravo da izmeni pravila takmičenja i pravila za učešće u takmičenju.
10. Organizator zadržava pravo uzimanja i korišćenja Imena i Prezimena učesnika i njegovo publikovanje u javnosti i za potrebe takmičenja.

*Najboljih dvadeset radova prolazi u finale ali samo prvih 10 dobija poene koji im se računaju I u sledećem krugu (max 10 poena). Žiri daje po max 10 poena na osnovu stila I max 10 poena na osnovu kreativnosti, pa je pobednik onaj koji u zbiru ima najviše poena (iz svih kategorija).

read more about
Next Story