Uslovi o učešću

 PROJEKAT “PUNE RUKE POSLA”

KUPOVINA NIJE POTREBNA ZA UČESTVOVANJE U PROJEKTU NITI ĆE POVEĆATI ŠANSE ZA OSVAJANJE NAGRADE.

Ovaj projekat je vođen od strane kompanije Jamnica d.o.o. ("Organizator" ili "Red Bull") registrovane na adresi Knežopoljska 1, Beograd.

Ovaj projekat je besplatan i podleže ovim Uslovima i odredbama i svim ostalim zakonima.
U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uslove i odredbe ili projekat obratite se na info@rs.redbull.com.

Učestvovanjem u ovom projektu pristajete na ova Pravila te se podrazumeva da zadovoljavate i prihvatate sve uslove objašnjene u daljnjem tekstu.

1. USLOVI ZA UČESTVOVANJE
1.1 Za učestvovanje u ovom projektu i mogućnost osvajanja nagrade, saglasni ste da se vaši podaci mogu obraditi I to isključivo za potrebe realizacije ovog projekta i potvrđujete (Učesnik, Vi) da zadovoljavate sledeće uslove za učestvovanje:
1.2 Potvrđujete da ste stariji od 18 godina (punoletni) u vreme učestvovanja.
1.3 Osobama mlađima od 18 godina nije dozvoljeno učesvovanje u Projektu, kao ni davanje ličnih podataka Red Bullu.
1.4 Ne mogu da učestvuju osobe čije se prebivalište nalazi izvan Srbije. Red Bull nije odgovoran u slučaju da Učesnicima nije zakonski dozvoljeno učestvovanje u Projektu.
1.5 Red Bull nije odgovoran u slučaju da Učesnik nije umno ili fizički u stanju izvršiti neki od zadataka koje Projekat zahteva, ne postoji zakonsko pravo o učestvovanju u Projektu. Red Bull nije odgovoran u Slučaju povrede Učesnika pri izvršavanju nekog od zadataka u sklopu Projekta.
1.6 Zaposleni kod Organizatora, kao i u njegovim filijalama, agenti, firme uključene u razvoj Projekta, pružaoci usluga, promotivne i agencije za oglašavanje uključene u Projekat, kao i članovi uže porodice i osobe koje žive u istom domaćinstvu s nekima od navedenih osoba, nemaju pravo učestvovanja u Projektu.
1.7 Jedna osoba može samo jednom učestvovati. U Projektu mogu učestvovati samo fizička lica - nepreduzetnici.
1.8 Organizator zadržava pravo traženja dokaza o starosti, identitetu i/ili drugim datim detaljima u bilo koje vreme prema vlastitom nahođenju. U slučaju bilo kakvog spora ili stavke koja sadrži nevažeće podatke o starosti ili boravištu, takmičaru će biti onemogućeno učestvovanje u Projektu.

2. PROMOTIVNO RAZDOBLJE
2.1 Projekat započinje 12.10.2015. i završava se 12.11.2015.
2.2 Prijave koje stignu izvan navedenog razdoblja Red Bull neće se razmatrati i neće imati pravo učestvovanja u skladu s ovim Uslovima i odredbama.

3. PRAVILA IGRE I UČESTVOVANJA
3.1 Učestvovanje zahteva ispunjavanje Kontakt formulara sa sledećim podacima: ime, prezime, adresa, e-mail i Vašu potvrdu da ste stariji od 18 godina, kao i da pristajete na ove Odredbe i uslove.
 

4. SELEKCIJA
4.1 Nagrade će biti dodeljene Učesnicima koji ispune Kontakt formular, a koji ispunjavaju sve prethodno navedene uslove za učestvovanje u ovom projektu.
4.2 Dobitnici će biti kontaktirani putem e-maila u slučaju da nedostaje neki podatak. Ukoliko su svi podaci ispravni, nagrada će biti dostavljena na adresu navedenu u Kontakt formularu.
4.3 Red Bull će preduzeti razumne napore kako bi održao odgovarajući hardver i softver servis potreban za aktivaciju i neće biti odgovoran za: zakasnele, izgubljene, pogrešne, nepotpune, nečitke ili nerazumljive prijave; telefonske, elektroničke, mrežne ili računarske kvarove i kvarove u softveru ili hardveru; greške u prenosu, neisporučena obaveštenja, bilo kakav gubitak bilo koga ko učestvuje ili pokuša da učestvuje u ovom Projektu, bilo da je prijava izgubljena, nije poslata, pogrešno obrađena ili da korisnik nije pobedio.
4.4 Zakasnele, nečitke, nepotpune ili pogrešne prijave neće biti prihvaćene. Red Bull ne preuzima odgovornost za izgubljene prijave i dokaz o prenosu podataka neće biti prihvaćen kao dokaz o primanju istih.
4.5 Ako ste iz nekog razloga diskvalifikovani, Red Bull tu informaciju ne mora da objavi.
4.6 Podaci koje ispunite u Kontakt formi će se ISKLJUČIVO koristiti radi obaveštenja o dobitku nagrade. Organizator nije odgovoran u slučaju nemogućnosti dodeljivanja nagrada usled netačnih ili nešpotpunih podataka.

5. NAGRADE
5.1 Učesnici koji se prijave popunjavanjem Kontakt formulara i koji ispunjavaju sve predviđene uslove, imaju pravo da osvoje paket Red Bulla.
5.2 Do mere u kojoj to dopuštaju zakoni, sve limenke dodeljuju se „kakve jesu“ i bez garancije bilo koje vrste, izričito ili implicitno (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu garanciju o zadovoljavajućem kvalitetu).
5.3 Nagradu nije moguće zameniti za novac.
5.4 Projekat se odvija prema nahođenju organizatora. Odluka organizatora o svim pitanjima vezanima za Projekt konačna je i nije predmet rasprave.

6. PRAVA ORGANIZATORA NA PROMENU USLOVA I DISKVALIFIKACIJU
6.1 Organizator zadržava pravo promene pravila Projekta kao i ovih Uslova i odredbi, koje promene će biti dostupne na www.redbull.rs
6.2 Ako je prema mišljenju organizatora Projekat ugrožen nekim događajima izvan njegove kontrole, organizator zadržava pravo da izmeni, prekine ili produži Projekat bez odgovornosti za bilo kakav mogući gubitak koji može direktno ili indirektno uticati na korisnika ili treće osobe.
6.3 Bilo kad za vreme trajanja aktivacije organizator zadržava pravo prema sopstvenom nahođenju da diskvalifikuje ili ukloni korisnike koji ne poštuju ove Uslove i odredbe (uključujući, ali ne ograničavajući se na verovanje da je korisnik uključen u bilo kakvu prevaru ili kršenje odredbi iz člana 7 ovih Uslova i odredbi) ili su uključeni u bilo koje druge vrste nezakonitog ili neprikladnog ponašanja. U slučaju da je pobednik diskvalifikovan, ostaje bez nagrade.

7. POŠTENA IGRA
7.1 Pod krivičnom i materijalnom odgovonošću jamčite da su dati podaci tačni i ažurni.
7.2 Tvrdite i potvrđujete da ste lično učestvovali u Projektu, čime zadovoljavate čl. 3. i 4. ovih Uslova i odredbi vezanih uz pristup Projektu ili stvaranju materijala kao što je sadržaj objavljen od strane korisnika, kao što je i navedeno u ovim Uslovima i odredbama te da niste koristili nikakva zabranjena pomagala, kao što su automatski roboti, usluge ili bilo kakvi drugi oblici manipulacije. Učestvujući u Projektu svi učesnici potvrđuju originalnost sadržaja koji postavljaju i da ničim neće kršiti prava trećih osoba, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, zaštitne znake i prava privatnosti.
7.3 Pod krivičnom i mateijalnom odgovonošću jamčite da dati podaci, odnosno postavljeni materijali NE:
sadrže materijale koji ugrožavaju nečija prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava privatnosti ili prava na intelektualno vlasništvo;
sadrže imena robnih marki ili zaštitne znakove, osim (i) onih koji se odnose na organizatora, i to s ograničenim pravima isključivo u svrhu stvaranja zapisa potrebnih za Projekat i/ili (ii) onih koje su vaše vlasništvo, a pristajete Organizatoru na njih dati neopozivo, neograničeno, besplatno, neekskluzivno pravo i licencu ili imate licencu za korištenje, a Organizatoru dajete podlicencu na neopozivoj, besplatnoj, neograničenoj i neekskluzivnoj osnovi, a u vezi s prijavom;
sadrže materijal zaštićen autorskim pravima kojih korisnik nije vlasnik, osim materijala na koji imate sva potrebna prava, saglasnosti i dozvole za koriš
enje i davanje podlicence Organizatoru na neopozivoj, besplatnoj, neograničenoj i neekskluzivnoj osnovi, a u vezi s prijavom;
sadrže materijal koji je neprikladan, nepristojan, sadrži govor mržnje, protivzakonit je ili je kleveta;
sadrže bilo kakav protivzakonit materijal;
Krši Uslove Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms ili Instagrama https://help.instagram.com/478745558852511.
7.4 Svako ko prekrši odredbe čl. 7.2. i/ili čl. 7.3. biće u obavezi da preuzme spor od organizatora u slučaju eventualnog sudskog spora ili vansudskog potraživanja po osnovu povrede prava intelektualne svojine.

8. DODELA PRAVA
8.1 Učesnik PRIHVATANJEM OVIH USLOVA I ODREDABA potvrđuje Red Bullu, njegovim filijalama i povezanim društvima sva prava, vlasništvo i interese u vezi sa svim zapisima i materijalima datim Organizatoru u sklopu Projekta, uključujući svoj glas, fotografiju, ime i sličnosti i uključujući sav sadržaj objavljen od strane korisnika („Materijali“) pod sadašnjim i budućim pravnim odredbama u najširoj mogućoj meri u skladu s važećim zakonima. Učesnik PRIHVATANJEM OVIH USLOVA I ODREDABA Organizatoru daje neopoziva, globalna, trajna, ekskluzivna, prenosiva i neograničena prava (vremenski, teritorijalno i namenski neograničena) za korišćenje Materijala u sve poznate i nepoznate svrhe. Nadalje, Organizator stiče pravo na bilo kakve promene, brisanja, rezanja i ostale promene u vezi s Materijalima kao i pravo iskorišćavanja takvih izmenjenih materijala. Organizator i njegove filijale, partneri i povezana društva stiču pravo iskorišćavanja Materijala bez obzira na vreme i način i medij kojim se prenose.
8.2 Organizator dobija dodatno neopozivo pravo dodeljivanja prava trećim osobama i davanja podlicenci za iskorišćavanje Materijala u svoje ime ili putem trećih osoba.
8.3 Jedino razmatranje ove sveobuhvatne dodele prava jeste u svrhu dobijanja limenki u sklopu Projekta.

9. PRIKUPLJANJE PODATAKA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI
9.1 U daljem tekstu „Lični podaci“ odnose se na sve podatke koji su u vezi s vašim imenom.
9.2 Prihvatanjem ovih uslova i odredaba saglasni ste da se vaši lični podaci mogu obrađivati od strane organizatora i/ili njegovih povezanih lica, odnosno spoljnih saradnika, isključivo u cilju i za potrebe realizacije ovog projekta, u skladu s važećim propisima.
U slučaju opoziva svoje saglasnosti, isti možete poslati na email adresu wingsstudent@gmail.com, najkasnije do isteka promotivnog razdoblja iz člana 2.1.
9.3 Red Bull može sam obrađivati vaše podatke unutar Red Bull firme ili kroz spoljne saradnike koji će podatke obraditi u svoje ime i u skladu sa svim važećim propisima o zaštiti podataka.
9.4 Red Bull i njegova povezana društva neće prosleđivati Lične podatke trećim osobama bez izričitog pristanka. Lični podaci neće biti prodavani niti će se njima trgovati. Međutim, u slučajevima u kojima Red Bull mora da prosledi podatke spoljnim saradnicima koji se bave obradom podataka, a u vezi s Projektom, Red Bull će preneti samo one podatke koji su potrebni kako bi se ispunili uslovi koji se nalaze u sklopu ovih Uslova i odredbi. U takvim slučajevima Red Bull će se pobrinuti da svi njegovi partneri tretiraju podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima o zaštiti podataka, kao i o tome da se podaci izbrišu čim ispune svoju svrhu u sklopu Projekta. Imajte na umu da Red Bull ne mora da vrši kontrolu nad partnerima u vezi s ovom obvezom te da se ne može smatrati odgovornim za povrede prava korisnika od strane partnera u meri u kojoj je to zakonom dopušteno.
9.5 Budući da Red Bull deluje globalno, to znači da Red Bull vaše podatke može preneti drugim zemljama, uključujući i zemlje van Europskog prostora u skladu sa svim važećim propisima o zaštiti podataka.
9.6 Lični podaci koristiće se samo u svrhu ovog projekta i biće sačuvani samo od strane Red Bulla, njegovih povezanih društava i saradnika koji se bave obradom podataka i to onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe u koju je prikupljeno, a u vezi s Projektom. To može uključivati i period nakon završetka Projekta zbog distribucije limenki ili ispunjavanja nekih drugih zakonskih zahteva. Prihvatanjem ovih uslova I odredaba saglasni ste da se vaša email adresa koristi i nakon završetka Projekta, isključivo u cilju slanja nedeljnog Newsletter-a.
9.7 Red Bull, njegova povezana društva i saradnici koji se bave obradom podataka vaše Lične podatke će obraditi sigurno i preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu ličnih podataka.
9.8 Red Bull ne prikuplja svesno podatke od osoba mlađih od 18 godina.
9.9 Uneseni lični podaci uvek moraju da budu tačni. Trebalo bi svoje podatke da ažurirate kako bi vas Red Bull mogao obavestiti o osvojenim limenkama. Ako znamo da su podaci netačni, nećemo ih koristiti.
9.10 Red Bull i njegove ugovorne strane mogu vas kontaktirati u vezi s Projektom.
9.11 U bilo koje vreme imate pravo da zahtevate izmenu ili brisanje, potpuno ili delomično, svojih ličnih podataka. Red Bull će osigurati brisanje takvih podataka što je pre moguće.
9.12 Takođe, u bilo koje vreme imate pravo da zatražite informaciju o Ličnim podacima koje posedujemo.
9.13 Možete kontaktirati Red Bull u vezi s pitanjima o privatnosti na:
info@rs.redbull.com
9.14 Ne postoji nikakva saradnja s Facebookom, Instagramom ili bilo kojim društvenim medijskim uslugama u vezi s ovim Projektom. Za pitanja o korišćenju podataka od strane Facebooka ili Instagrama posetite http://www.facebook.com/policies/ i https://help.instagram.com/478745558852511.

10. ODGOVORNOST I GARANCIJA
10.1 Organizator je u skladu s važećim zakonom odgovoran (a) za štete nastale kao posledica povreda opasnih po život ili zdravlje (b) obavezuje se na poštovanje propisa koji uređuju zaštitu potrošača.
10.2 Bez ograničavanja navedenog, Organizator je odgovoran samo za nemar u slučajevima povrede materijalne ugovorne obaveze iz ovih Uslova i odredbi. U tim slučajevima, odgovornost će biti ograničena na tipične i predvidive štete, dok u drugim slučajevima Organizator neće biti odgovoran za nemar.
10.3 Organizator odriču se svake odgovornosti za bilo kakav gubitak prihoda, profita, ugleda, podataka ili prilika (direktno ili indirektno), i bilo kakav direktni ili indirektni gubitak nastao u vezi sa učestvovanjem u Projektu.
10.4 Ni u kom slučaju Organizator neće biti odgovoran za propuste ili kašnjenja u izvršavanju obaveza pod ovim Uslovima i odredbama, a koje su uzrokovane, direktno ili indirektno, događajima van njegove kontrole, uključujući, bez ograničenja, štrajkove, obustave rada, nesreće ili više sile, prekide ili računarske ili komunikacijske kvarove.
10.5 Do mere do koje dopušta zakon, nikakve druge odredbe, uslovi ili garancije nisu primenljivi na ovaj Projekt.
10.6 Ovi Uslovi uređuju se i tumače u skladu sa srpskim zakonom. Svi sporovi koji proizlaze iz ili imaju veze s ovim Uslovima, uključujući i pitanja vezana za njihovo postojanje, ispravnost ili prekidanje, rešavaće nadležni sud u Beogradu, u skladu s važećim zakonom u Srbiji.