ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI

Dəmir bankanın birdən çox ömrü var.

Biz, Red Bull-da ətraf mühitə qarşı məsuliyyətimizi yaxşı bilirik. Biz təmiz ekoloji şüurla Red Bull içməkdə Sizə kömək edirik.

Sənin üzərinə düşən iş dəmir bankanı zibil qabına atmaqdır ...

.. və xüsusilə təbiət qoynunda olanda onu yerə atma. Lütfən bankanı zibil yeşiyinə at - yaxud daha yaxşı olar ki, zibilin təkrar emalı üçün nəzərdə tutulan qablara atasan.

... bununla da təkrar emal işləri başlayır.

Alüminium qutularının hər biri 100% təkrar emal edilə bilər.

Alüminium haqqında faktlar

Alüminium bankaları dünyada ən çox təkrar emal edilən qablaşdırma növüdür.

Alüminium haqqında faktlar

100%

Alüminium qutularımızın 100%-i təkrar emal edilə biləndir.

Alüminium haqqında faktlar

95%

Təkrar emal ilə enerjiyə 95% qənaət edilir.

Alüminium haqqında faktlar

Alüminium bankaları dünyada ən çox təkrar emal edilən qablaşdırma növüdür.

Alüminium haqqında faktlar

100%

Alüminium qutularımızın 100%-i təkrar emal edilə biləndir.

Alüminium bankası yenidən emal edilə bilən az sayda qida qablaşdırmasından biridir - o, hətta əridilə bilər və keyfiyyətini itirmədən qeyri-məhdud sayda yenidən istifadə edilə bilər. Bu, mühüm üstünlükdür, çünki alüminium içki qutusunun təkrar emalı zamanı yeni qutunun istehsalı ilə müqayisədə 95% az enerji işlədilir.    Alüminium banka qırılmır, işığı və oksigeni keçirmir, dadı neytraldır. Bu cür rəqibsiz xüsusiyyətlər istehlakçı üçün yüksək keyfiyyət və içkilərin uzun müddət qalma müddətini təmin edir. Bundan əlavə, nəqliyyatla daşınma zamanı kompakt və rahat forma, həmçinin yüngül çəki nəticəsində CO₂ tullantıları azaldıla bilər.

BANKANIN HƏYAT DÖVRÜ

Təkrar Emal

Sən alüminium qutunu əridə və keyfiyyətini itirmədən qeyri-məhdud sayda yenidən istifadə edə bilərsən. Bununla əhəmiyyətli dərəcədə enerjiyə qənaət edəcəksən.

Enerjiyə qənaət

Alüminiumdan təkrar emal etməklə yeni alüminium qutunun istehsalı ilə müqayisədə enerjiyə 95% qənaət edilir.

Yüngül çəki

Bugün Red Bull bankalarının çəkisi bir neçə il əvvəl ilə müqayisədə daha azdır. Bankaların çəkisində daimi azalma başqa bir fərqlilik yaradır: qutular üçün daha az alüminimum, daha yaxşı CO₂ balansı.

Biz ardıcıl şəkildə resursları qoruyaraq istehsalı həyata keçiririk.

İSTEHSAL ÜZRƏ FAKTLAR

>16 milyon

"Divardan-divara istehsalı" ilə >16 milyon kilometrə qənaət olunur.

İSTEHSAL ÜZRƏ FAKTLAR

>11,000

Hər ik >11,000 ton az CO₂ tullantısı

İSTEHSAL ÜZRƏ FAKTLAR

80%

Qutu istehsalında işlədilən elektrikin 80%-i bərpa olunan enerji mənbələrindən alınır.

İSTEHSAL ÜZRƏ FAKTLAR

>16 milyon

"Divardan-divara istehsalı" ilə >16 milyon kilometrə qənaət olunur.

İSTEHSAL ÜZRƏ FAKTLAR

>11,000

Hər ik >11,000 ton az CO₂ tullantısı

Biz istehsalatda bərpa oluna bilən enerjinin nisbətini daim artırırıq; hal-hazırda bu, təxminən 80%-dir. Avstriya və İsveçrədə iki istehsal sahəmizi "divardan-divara istehsal" adlandırılan formaya dəyişməklə, biz qutuların daşınma məsafələrini minimuma endirə bildik. Bu cür yenilikçi prosesdə, içkinin və qutunun istehsalı, həmçinin doldurma prosesi eyni yerdə həytata keçirilir. Doldurmadan sonra, biz qutuların əksəriyyətini dəmir yolu nəqliyyatı ilə müxtəlif yaxın portlara nəql edirik və sonra gəmi ilə bütün dünya ölkələrinə göndəririk. Divardan divara istehsalına keçid ildən ilə 26,000-dən çox yük maşınının səyahətinə qənaət etmək deməkdir. Bu, təxminən 11,000 ton CO₂-yə uyğun gəlir.

DİVARDAN-DİVARA İSTEHSALI

Mərkəzləşdirilmiş ekoloji təmiz

171 bazarın hamısı üçün Red Bull bankalarının əksəriyyəti "divardan-divara" prinsipi ilə mərkəzi istehsal obyektində istehsal edilir. Bu, o demıkdir ki, istehsal və doldurma eyni məkanda həyata keçirilir - bu, böyük ekoloji faydalar təmin edir. Əlavə olaraq, biz istehsal üçün tələb olunan enerjinin 80%-ni bərpa oluna bilən mənbələrdən alırıq.

CO₂ -yə qənaət

"Divardan-divara" istehsalatı ilə, hər il 5 milyarddan çox dəmir qutu təyinatı üzrə çatdırılmaq üçün zavodu tərk etmədən öncə nəql edilməli və ya emal olunmalı deyil. Bununla da, hər il 26,000-dən çox yük maşınının səyahətində qənaət edilir ki, bu, da təxminən 11,000 ton CO₂ deməkdir.

Keyfiyyətə Zəmanət

Mərkəzi istehsalın əlavə üstünlükləri: yenilikçi, səmərəli texnologiyalardan dərhal istifadə edilə bilir və bu, da resursları qoruyub saxlamağa kömək edir. Əlavə olaraq, müasir proseslər və yüksək keyfiyyətli tərkib hissələri, məsələn, Alp bulaqlarından dağ suları bütün dünyada ən yüksək məhsul keyfiyyətinə zəmanət verir.

Keyfiyyət

Müasir istehsal prosesi sayəsində, biz bütün dünyada eyni məhsul keyfiyyətinə zəmanət verə bilirik.

Regional inqrediyentlər

Biz yüksək keyfiyyətli inqrediyentlər, məsələn yerli mənbələrdən olan dağ suyu əldə edirik.

Yeni texnologiyalar

Səmərəliliyin artırılması və eyni zamanda təbii resursların qorunmasına kömək edən yeni texnologiyalar dərhal icra oluna bilər.

Bərpa oluna bilən enerji

İstehsal prosesində istifadə olunan enerji regiondan gəlir və tələb olunan enerjinin 80%-dən çoxu bərpa oluna bilən mənbələrdəndir - və biz bu rəqəmi artırmağa çalışırıq.

Biz daima nəqliyyatla daşımanı ekoloji təmiz şəraitdə həyata keçiririk.

NƏQLİYYAT ÜZRƏ FAKTLAR

30%

Alüminium qutuların daşınmasında PET qablaşdırmaya nisbətən 30% yerə qənaət edilir.

NƏQLİYYAT ÜZRƏ FAKTLAR

40%

Nəqliyyatla daşınma zamanı, alüminium qutulara nisbətən şüşə butulkalar üçün 40% daha çox yer tələb olunur.

NƏQLİYYAT ÜZRƏ FAKTLAR

Qutuların çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması ilə resurslara qənaət edilə bilər.

NƏQLİYYAT ÜZRƏ FAKTLAR

30%

Alüminium qutuların daşınmasında PET qablaşdırmaya nisbətən 30% yerə qənaət edilir.

NƏQLİYYAT ÜZRƏ FAKTLAR

40%

Nəqliyyatla daşınma zamanı, alüminium qutulara nisbətən şüşə butulkalar üçün 40% daha çox yer tələb olunur.

Red Bull-da, nəqliyyat və məhsul dövrünü optimallaşdırmaqla daima tullantıları azaldırıq. Kompakt və yüngül alüminium qutu nəqliyyatla daşınma, qablaşdırma və saxlama zamanı CO₂ -nin azaldılmasına gətirib çıxaran əsas faktordur. Alüminium qutuları nəqliyyatla daşınma zamanı polietilen konteynerlərə nisbətən 30%-ə qədər və hətta şüşə butulkalara nisbətən 40%-ə qədər daha səmərəlidir. Əlavə olaraq, mümkün olan hər bir vəziyyətdə biz iqlimə uyğun nəqliyyat formalarına üstünlük veririk.

Red Bull qutuları doldurulduqdan sonra, onlar Avstriya və İsveçrədən 171 ölkəyə nəql olunur. Mümkün olan zaman, daşınma gəmi və ya dəmir yolu ilə həyata keçirilir. Başqa bir seçim olmadığı zaman, yük maşınlarından istifadə edilir. Biz Red Bull-da daha çox nəqliyyat vasitəsini gəmi və dəmir yolu ilə əvəz etməyə səy göstəririk.

SƏMƏRƏLİ QABLAŞDIRMA

-40%

Nəqliyyatla daşınma zamanı, alüminium qutulara nisbətən şüşə butulkalar üçün 40% daha çox yer tələb olunur.

-30%

Nəqliyyatla daşınma zamanı, alüminium qutulara nisbətən polietilen butulkalar üçün 30% daha çox yer tələb olunur.

11q (250ml)

Qutularımız yüngül və kompaktdır.

Biz hətta soyuducularla da enerjiyə qənaət edirik.

SOYUDUCULAR ÜZRƏ FAKTLAR

95%

Soyuducularımızın 95%-i artıq EKO Soyuduculardır.

SOYUDUCULAR ÜZRƏ FAKTLAR

45%

EKO Soyuducular sayəsində 45% enerjiyə qənaət olunur.

SOYUDUCULAR ÜZRƏ FAKTLAR

7

EKO Soyuducu bir 100 Vatlıq lampa qədər enerji sərf edir.

SOYUDUCULAR ÜZRƏ FAKTLAR

95%

Soyuducularımızın 95%-i artıq EKO Soyuduculardır.

SOYUDUCULAR ÜZRƏ FAKTLAR

45%

EKO Soyuducular sayəsində 45% enerjiyə qənaət olunur.

Biz, Red Bull-da son illərdə eko-səmərəli soyuduculara (EKO Soyuducular) və sərinləşdiricilərə keçidə başladıq və bununla, ənənəvi soyutma cihazlarının işlətdiyi enerjiyə 45% qənaət edirik: yeddi EKO Soyuducu bir 100 Vatlıq lampa qədər enerji sərf edir. Soyuducularımızın 95%-i artıq EKO Soyuduculardır.

ENERJİYƏ QƏNAƏT

Təbii sərinləşdiricilər sayəsində, EKO soyuducular ənənəvi soyuduculara nisbətən ətraf mühitə qarşı daha sərfəlidir və 45% az enerji tələb edir. EKO soyuduculardan və sərinləşdiricilərdən istifadə istixana qazlarının qarşısını almaq üçün daha effektivdir. Buna görə də, biz Red Bull-da EKO Soyuducular istehsal etmək öhdəliyini üzərimizə götürmüşük.

Dəmir bankaların həyat dövrünü yenidən nəzərdən keçirmək istərdin?