ŞİRKƏT

İnsanları və İdeyaları Qanadlandırmaq.

Bu, bizi həvəsləndirir. 1987-ci ildən bəri.

Uzaq Şərqin funksional içkilərindən ilham alaraq, Ditrix Mateşitz 1980-ci illərin ortalarında Red Bull-u yaratdı. O, yalnız yeni məhsul deyil, həmçinin unikal marketinq konsepsiyasını yaratdı və 1 aprel, 1987-ci ildə Avstriyada Red Bull Enerji İçkisini işə saldı. Tamamilə yeni məhsul kateqoriyası - enerji içkiləri yaradıldı.

Şirkət Haqqında Faktlar

BÜNÖVRƏ

1984

Təxminən 3 il ərzində, 1984-1987-ci illərdə, Ditrix Mateşitz Red Bull üçün formul, brendin yerləşdirilməsi, qablaşdırma və marketinq konsepsiyası üzərində işləmişdir.

İLKİN BAŞLANĞIC

1 aprel, 1987-ci il

On April 1, 1987, Red Bull Energy Drink was launched in Austria. A new product category was born: energy drinks.

İŞÇİLƏR

12,618

2020-ci ilin sonuna qədər, 171 ölkədə Red Bull şirktətində 12,618 nəfər işləmişdir.

2020-Cİ İLDƏ SATILMIŞ BANKALAR

7.9 milyard

2020-ci ildə, dünyada 7.9 milyard banka Red Bull satıldı. Bu, artıq çox uğurlu il olan 2019-ci il ilə müqayisədə 5.2% artım deməkdir. Qrup satışları 6.067 milyard avrodan 6.067 milyard avroya qədər 4.0% artıb. Satışın kəmiyyəti, dövriyyə, məhsuldarlıq və əməliyyat gəlirləri daha da artdı və şirkətin tarixçəsində rekord rəqəmlərə çatdı.

Bu cür müsbət rəqəmlər üçün əsas səbəblər Türkiyə (+23%), Almaniya (+19%), Rusiya (+16%), Kanada (+14%), İskandinaviya (+11%), İsveçrə (+11%), Amerika Birləşmiş Ştatları (+10%) Red Bull bazarlarında müstəsna satışlarda olan inkişaf, həmçinin xərclərin ardıcıl idarə edilməsi və müvafiq marka sərmayələrinin davam etdirilməsindən ibarətdir.

2021-cu maliyyə ili üçün bizim inkişaf və investisiya planlarımız da həmçinin çox iddialıdır, belə ki, onlar müsbət inkişafın davam etdirilməsini təmin edir və bu, əməliyyat pul vəsaitləri ilə maliyyəşdirilən Red Bull üçün adi haldır.

Red Bull QANADLANDIRIIIR

Red Bull Dünyasına Baş Vur