Highlights

32 godine davanja krila

Kada je Red Bull osnovan 1987. godine, to nije bio samo lansiranje potpuno novog proizvoda, ustvari, to je bilo rođenje potpuno nove kategorije proizvoda. Istražite put kompanije od samog početka do danas.