Header image: Data Privacy (contact form)

Soukromí

Red Bull považuje ochranu údajů za velmi důležitou. V případě jakýchkoli žádostí nebo dotazů, které se týkají zpracování vašich osobních údajů, využijte tento kontaktní formulář.

Abychom mohli na vaši žádost odpovědět, potřebujeme s jistotou znát vaši totožnost. Pokud máme o vaší totožnosti důvodné pochybnosti, požádáme vás o kopii platného dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když podáte žádost, najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v případech, kdy uplatňujete svá práva subjektu údajů, najdete zde.