Obsahují některé produkty The ORGANICS by Red Bull ® kyselinu fosforečnou?

Ne. Produkty ORGANICS by Red Bull ® jsou vyrobeny ze 100% přírodních surovin. Na základě nařízení EU (nařízení Rady (ES) 834/2007 a nařízení Komise (ES) 889/2008) o produkci a označování ekologických produktů nesmí tyto nápoje obsahovat umělá ochucovadla, umělá barviva ani konzervační látky, jako je například kyselina fosforečná.