Jak vypadá den v životě hasiče?
© Petr Andráško
Trénink

Hasičem 24 hodin v kuse. Jak probíhá den na požární stanici?

Hasiči jsou tu pro nás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Zažij jeden den na stanici v jejich kůži!
Autor: Petr Andráško / Tomáš Čáp
3 min readVydáno:
Každou sekundu roku jsou hasiči v České republice připraveni okamžitě reagovat na výjezd. Co dělá hasič 24 hodin během své směny na požární stanici? To ti popíší kameraman, střihač a hasič Petr Andráško a hasič a zakladatel Firefighter Complex Training Tomáš Čáp.

3 min

Den v životě hasiče - VIDEO

Důvěřuj, ale prověřuj

Veškerá hasičská technika a vybavení v autech musí být neustále k dispozici. K tomu slouží ranní přebírka směny a techniky. V 7:00 tak dosluhující směna předá informace a stanici té následující. I přes skutečnost, že je stanice každý den v roce obsazena, je třeba provést kontrolu vozidel a veškerého materiálu, zdali něco nechybí a není potřeba to doplnit.
Hasiči v šatně své zbrojnice

Hasiči v šatně své zbrojnice

© Petr Andráško

Tady je truhlář, mechanik či vědec ...

Dopolední a odpolední část směny je věnována technice, hasičům a stanici. Hasiči tak věnují čas například odborné přípravě, kde společně probírají témata, která je na daný měsíc čekají. Mohou tak probírat zákony, které se na ně vztahují, procházet nově postavené budovy v jejich rajónu či trénovat práci s proudnicemi nebo vyprošťovacím zařízením. Ne vše se ale cvičí na stanici. Hasiči tak úzce spolupracují například s majiteli opuštěných budov či vrakovišt, kde prakticky cvičí své postupy. V opuštěných budovách tak mají možnost vytvářet požáry a pracovat v reálných podmínkách, na vrakovišti pak stříhají vozidla podle odlišných postupů na různé dopravní nehody.
Na hasičský trénink potřebuješ pořádnou fyzičku i psychické síly

Na hasičský trénink potřebuješ pořádnou fyzičku i psychické síly

© Petr Andráško

Stejný čas se ovšem věnuje také hospodářské práci na stanici samotné. Hasiči na stanici tráví mnoho svého času a je třeba se o ni starat tak, aby jim nespadla na hlavu. Hasiči tak mnohdy stráví čas také sekáním trávy, čištěním fasády, mytím oken, ale také vytíráním a vysáváním. Ovšem jen o práci to není.

My máme hlad!

Mnohdy je zapomínáno na fakt, že hasiči spolu tráví během týdne někdy více času než s partnery doma. Na stanici se tak často dějí procesy, které znáte z domova. Nejpodstatnější z nich je pak společné stravování. Jídelna se tak stává centrem dění, kde se hasiči třikrát denně scházejí a jak se říká vypnou. Na řadě je doplnění energie, zaplnění žaludku a společně strávený čas, jehož atmosféru najdete jen málokde. Na některých stanicích je tento fakt umocněn kolektivním vařením, hasiči si tak sami navaří a společně obědvají.
Hasič při práci spotřebuje spoustu energie

Hasič při práci spotřebuje spoustu energie

© Petr Andráško

Sportu zdar, fotbalu zvláště!

Velkým puntíkem na denním režimu hasiče je také fyzická příprava. Mezi hasiči najdeme kulturisty, strongmeny, atlety, horolezce, florbalisty, volejbalisty a pokračovat bychom mohli samostatným článkem. Kolem 16 hodiny se tak naplní posilovny, tělocvičny a hřiště a hasiči si mohou odškrtnout další bod, a to fyzickou přípravu. I zde se sport stává tužidlem kolektivu a proto 90 % hasičů tráví přípravu fotbalem, florbalem či nohejbalem.
Fyzická příprava může být doplněna individuálním cvičením v posilovně či trénováním na hasičské sporty jako např. TFA, FCC či na požární sport.
Hasiči na hřišti

Hasiči na hřišti

© Petr Andráško

Máš můj hasiči dávno spát

V 19h se schází hasiči na společnou rozpravu, kde hodnotí celý den. Rozprava také směřuje k domluvě stavů pro příští směnu a potřebné činnosti. Po večeři se ze stanice stává klidné místo, které pomalu utichá. Po 23 hodině svítí na stanici už jen pár bludiček a nespavců. Během noci však stanice utichne úplně a narušit tento klid mohou pouze výjezdy.
Hasiči v akci

Hasiči v akci

© Tomáš Lach

Ráno čeká hasiče budíček v 6 hodin a do konce směny zbývá už jen hodina. Ta je opět věnována předání služby následující směně a přípravě na odjezd domů. Za 48 hodin se bude vše opakovat.

Chytl tě hasičský příběh? Pokračuj dále na: