Header image: Data Privacy (contact form)

Privaatsus

Red Bull suhtub isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Kui teil tekib oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi või soove, palun saatke need alltoodud blanketi kaudu.

Selleks, et päringule vastata, peame veenduma teie isikusamasuses. Kui meil tekib teie isikusamasuse suhtes põhjendatud kahtlus, palume teil esitada kehtiva isikutunnistuse koopia (ID-kaart või pass)

Täiendav info sellest, kuidas me taotluse esitamisel teie isikuandmeid töötleme, on kirjas meie puutumatusnormides.

Te leiate siit üksikasjaliku selgituse selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui te kasutate oma andmesubjekti õigusi