WRC

PRAVILNIK Spremni za vruće sjedalo?

UVJETI SUDJELOVANJA
Autor redbull.hrObjavljeno
ZA SUDJELOVANJE NIJE POTREBNA KUPNJA ILI NEKA DRUGA RADNJA. KUPNJA NEĆE POVEĆATI MOGUĆNOSTI DOBITKA.
BUDITE OPREZNI I RAZBORITI TIJEKOM SUDJELOVANJA NA OVOM NATJECANJU. POŠTUJTE I OSIGURAJTE SVOJU I TUĐU SIGURNOST. NE KRŠITE PRAVILA I NE UGROŽAVAJTE NIČIJE VLASNIŠTVO.
Prijavom i sudjelovanjem u ovom Natjecanju, suglasni ste („Vi”) da Vas obvezuju ovi Uvjeti sudjelovanja („Uvjeti”) i izjavljujete da ispunjavate sve zahtjeve prihvatljivosti u nastavku. Ovo Natjecanje podliježe ovim Uvjetima te svim važećim zakonima i propisima.
1. ORGANIZATOR
1.1 Ovo Natjecanje organizira RED BULL ADRIA d.o.o. sa sjedištem na adresi Krste Pavletića 1, 10000 Zagreb, HRVATSKA, uz potporu Red Bullovih suradnika, partnera, agencija i pružatelja usluga („Organizator”).
1.2 U slučaju da se ovo Natjecanje provodi putem jedne ili više platformi treće strane, ista nije povezana s platformom (platformama) treće strane i takva je platforma(e) ne organizira, podržava ili administrira ili se na bilo koji način s njom povezuje. Način na koji koristite platformu(e) treće strane podliježe uvjetima i odredbama koji se nalaze na takvoj stranici. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se ne pridržavate uvjeta i odredaba platforme(platformi) treće strane.
2. NATJECANJE („Natjecanje”)
2.1 Naziv Natjecanja je „Spremni za vruće sjedalo?“.
2.2 Ovo Natjecanje započinje 29. ožujka 2021. u 07:00 po lokalnom vremenu i završava 14. travnja 2021. u 23:59 po lokalnom vremenu. Organizator mora zaprimiti sve prijave prije datuma završetka Natjecanja. Sve prijave zaprimljene nakon datuma završetka Natjecanja automatski se diskvalificiraju.
3. ISPUNJAVANJE UVJETA
3.1 Da biste se prijavili na Natjecanje i ispunjavali uvjete za osvajanje nagrade, izjavljujete i jamčite da ispunjavate sljedeće kriterije prihvatljivosti:
 Potvrđujete da ste fizička osoba i da u vrijeme prijave imate 18 ili više godina. Osobama mlađima od 18 godina nije dopušteno sudjelovanje u ovom Natjecanju odnosno prenošenje ili na drugi način podnošenje osobnih podataka (svi podaci koji se na Vas odnose poput Vaših kontaktnih podataka, odgovora povezanih s Natjecanjem i fotografija) Organizatoru. Dobrovoljno nam pružate svoje osobne podatke; ipak, nećete moći sudjelovati u Natjecanju ako ne podnesete sve tražene Osobne Podatke.
 Ovo je Natjecanje otvoreno za sve stanovnike Hrvatske koji se u trenutku prijave na Natjecanje nalaze u Republici Hrvatskoj. Imajte na umu da Organizator nije odgovoran u slučajevima kad Sudionicima zakonski nije dopušteno sudjelovanje u Natjecanju zbog nacionalnih ili lokalnih zakona.
 Organizator nije odgovoran u slučaju da sudionik nije fizički ili mentalno sposoban izvršiti bilo koji ili sve opisane zadatke; ne postoji zakonsko pravo sudjelovanja u ovom Natjecanju. Organizator nije odgovoran u slučaju da se Sudionik ozlijedi tijekom obavljanja radnji vezanih uz ovo Natjecanje.
 Direktori, dužnosnici i zaposlenici Organizatora, njegova matična i bilo koja s njim povezana društva, podružnice, zastupnici, bilo koja društva uključena u razvoj ili produkciju Natjecanja, stručni savjetnici, pružatelji usluga treće strane odnosno reklamne ili promotivne agencije uključene u ovo Natjecanje te članovi neposredne obitelji i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu takvih osoba (neovisno o zakonskom srodstvu) ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje ili osvajanje bilo kakvih nagrada u ovom Natjecanju. Organizator će provjeriti takve uvjete pregledom svoje baze podataka u vrijeme odabira.
3.2 Organizator neće prihvatiti prijave koje su: (a) automatski generirane računalom; (b) ispunile treće strane u Vaše ime ili skupno; (c) nečitljive, nepotpune, izmijenjene, rekonstruirane, krivotvorene ili falsificirane; ili (d) nepotpune. Organizator pridržava pravo provjeriti adresu e-pošte koju mu navedete uključujući, gdje je potrebno. U slučaju bilo kakvog spora, prijave koje sadrže neispravnu adresu e-pošte ili netočne podatke o Vašoj starosti ili prebivalištu će se smatrati neprihvatljivima. Ne smijete se prijaviti u ovo Natjecanje korištenjem više računa e-pošte ili računa društvenih medija. Ako postane očigledno da ste koristili višestruke račune e-pošte ili račune društvenih medija da biste zaobišli ovo pravilo, sve Vaše prijave će biti diskvalificirane.
4. PRAVILA SUDJELOVANJA, POSTUPAK ODABIRA I NAGRADE
4.1 Za uspješnu prijavu na Natjecanje, posjetite redbull.hr/vruce-sjedalo i slijedite navedene upute korak po korak, što uključuje navođenje traženih podataka u cilju prijave (npr. ime i adresa e-pošte). Nadalje, ako se prijavite putem društvenih mreža npr. Facebook, Twitter ili Google+, možda ćemo tražiti dodatne informacije (npr. dob ili lokacija).
4.2 Morat ćete točno odgovoriti na pitanja na www.redbull.hr/vruce-sjedalo da biste uspješno sudjelovali u Natjecanju, a zatim upisati odgovor na pitanje otvorenog tipa.
4.3 Ne postoji ograničenje broja prijava koje se mogu unijeti.
4.4 U prvi krug Natjecanja ulaze svi koje odgovore točno na sva pitanja na www.redbull.hr/vruce-sjedalo. Svi natjecatelji koji su ušli u prvi krug moraju zatim odgovoriti na ponuđeno pitanje otvorenog tipa. Onaj natjecatelj koji pruži najkreativniji odgovor smatrat će se pobjednikom Natjecanja. Odluku o najkreativnijem odgovoru donosi stručni žiri izabran od strane Organizatora.
4.5 Nagrada je: vožnja u WRC automobilu sa svjetski poznatim reli vozačem Adrienom Fourmauxom. Vožnja će se odviti u periodu 17. - 18.travnja 2021. u Zagrebu. O točnom vremenu i lokaciji pobjednik Natjecanja će biti obaviješten prilikom proglašenja pobjednika. Pobjednik Natjecanja će biti objavljen 15. travnja 2021. Ukupna vrijednost nagrade neće premašiti 500€. Pobjednika Natjecanja ćemo kontaktirati e-poštom.
4.6 Za detaljnije informacije o postupku odabira obratite se na e-poštu: info.hr@redbull.com. Ako odabrani pobjednik Natjecanja ne ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene ovim Uvjetima, idući najbolji natjecatelj iz čl. 4.4. postaje pobjednik Natjecanja. Ako budete diskvalificirani, Organizator nema nikakvu obvezu objaviti tu činjenicu. Organizator se obvezuje osigurati transparentnost i na odgovarajući način pohraniti postupak odabira kako bi se rezultati mogli potvrditi.
4.7 Zakašnjele, nečitljive, nepotpune oštećene ili neispravne prijave neće biti prihvaćene. Nije moguće prihvatiti odgovornost za izgubljene prijave, a dokaz o prijenosu neće se prihvaćati kao dokaz primitka. Prijave nije moguće vratiti.
5. OBAVJEŠTAVANJE I PREUZIMANJE NAGRADE
5.1 Kontaktni podaci koje navedete u svojoj prijavi za Natjecanje koristit će se da bi Vas se obavijestilo o nagradi na koje ste ostvarili pravo, stoga molimo da osigurate njihovu ažurnost i točnost.
5.2 Organizator će s pobjednikom Natjecanja kontaktirati koristeći broj telefona ili adresu e-pošte navedenu tijekom prijave za Natjecanje. Nakon obavijesti, pobjednik Natjecanja će dobiti upute o načinu preuzimanja nagrade. Ako s pobjednikom Natjecanja nije moguće kontaktirati ili nije dostupan, odnosno nije zatražio svoju nagradu u navedenom razdoblju, Organizator pridržava pravo ponuditi nagradu sljedećem sudioniku koji ispunjava uvjete, odabranom u skladu s Postupkom odabira.
5.3 Kako bi pristupili preuzimanju nagrade, na dan preuzimanja nagrade pobjednik Natjecanja mora predočiti negativan PCR test na Covid-19 ne stariji od 48 sati od uzimanja uzorka. Troškove testiranja snosi Organizator.
5.4 Nagrada je osobna i neprenosiva i ne može je potraživati treća strana u Vaše ime.
5.5 Rezultat Natjecanja će možda biti objavljen na internetskoj stranici Organizatora. U slučaju da ste Vi pobjednik Natjecanja, suglasni ste da Organizator može otkriti Vaše podatke npr. ime, prezime, nadimak, u skladu s prethodno navedenim.
5.6 Najduži rok isporuke neće prelaziti 365 dana od završetka Natjecanja ili datuma potraživanja nagrade. Pobjednik Natjecanja će biti obaviješten o svakom kašnjenju vezanom uz isporuku nagrade.
5.7 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, Organizator pridržava pravo zamijeniti nagradu nagradom slične ili veće vrijednosti.
5.8 Imajte na umu da se za sudjelovanje u Natjecanju neće nadoknaditi bilo kakvi putni i drugi troškovi osim troškova izričito spomenutih u ovim Uvjetima. Neće se davati nikakve alternative u gotovini, a nagrade na koje imate pravo neprenosive su i nenadoknadive.
5.9 Nagrada će se oporezovati i biti podmirena od strane koja je odgovorna sukladno važećim propisima (uključujući kamate i kazne).
6. PRAVO ORGANIZATORA NA PROMJENU UVJETA SUDJELOVANJA I DISKVALIFIKACIJE
6.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom i ne utječući na Vaša zakonska prava, u slučaju da je prema mišljenju Organizatora Natjecanje kompromitirano bilo kakvim događajem izvan kontrole Organizatora, Organizator pridržava pravo promijeniti, zaključiti, doraditi ili proširiti Natjecanje bez obveze i odgovornosti za bilo kakav iznos ili gubitak ili štetu koja bi mogla biti nanijeta Vama ili bilo kojoj trećoj strani (izravno ili neizravno). Trebali biste redovito provjeravati našu internetsku stranicu za bilo kakve promjene koje će se primjenjivati od datuma kada su učitane.
7. POŠTENO POSTUPANJE
Jamčite da Vaša sudjelovanje u Natjecanju ne sadrži materijal kojim se krše ili narušavaju tuđa prava ili se u njemu odražavaju političko gledište uključujući, ali ne ograničavajući se na privatnost, publicitet ili prava intelektualnog vlasništva, ne sadrži nazive ili zaštitne znakove robnih marki koji se ne odnose na Organizatora, na koje imate ograničeno dopuštenje korištenja isključivo u svrhu ovog Natjecanja, ne sadrži materijal zaštićen autorskim pravima koji niste Vi izradili, izuzev materijala za čije korištenje posjedujete potrebna prava, pristanke i dopuštenja, materijal koji je uvredljiv, neugodan, opasan, nepriličan, nepristojan, opscen, ne sadrži mržnju ili je protupravan, difamatoran, klevetnički te da nećete pribaviti materijal koji je nezakonit, u suprotnosti je ili krši zakone ili propise bilo koje nadležnosti u kojoj se vrši prijava. U slučaju da ovo Natjecanje organizira jedna ili više platformi treće strane, jamčite i izjavljujete da Vašim sudjelovanjem ne kršite Uvjete platforme(i) trećih strana.
8. DODJELA PRAVA
8.1 Prilikom sudjelovanja u Natjecanju možete koristiti materijale koji mogu sadržavati Vaš (ili tuđi) glas, sliku, fotografiju, izjave, biografske informacije, nastupe, ime i drugi sadržaj koji izrađuje sudionik.
8.2 Kao znak svojeg sudjelovanja u ovom Natjecanju i mogućnosti da osvojite nagradu, Organizatoru ćete dodijeliti sva prava utvrđena važećim zakonom te prava na materijale za sudjelovanje u najvećem mogućem opsegu. U slučaju da prava nisu prenosiva, Organizatoru dodjeljujete globalno, neograničeno, ekskluzivno, prenosivo dopuštenje bez licencijske naknade za korištenje materijala za prijavu u svrhu ovog Natjecanja uključujući, ali ne ograničavajući se na prikazivanje na svim internetskim stranicama Organizatora ili s njim povezanim internetskim stranicama uključujući internetske stranice društvenih medija. Organizator ne jamči bilo kakvu povjerljivost u pogledu materijala korištenih za sudjelovanje u Natjecanju. Podložno bilo kakvoj dozvoli, ovime potvrđujete da sve Materijale za prijavu koje učitate, spremite, prenesete, podnesete, razmijenite ili učinite dostupnima na internetskoj stranici kreirate, posjedujete i nadzirete isključivo Vi, a ne Organizator. Isključivo je Vaša odgovornost nadzirati i štititi bilo kakva prava intelektualnog vlasništva koja možete posjedovati u svojim Materijalima za sudjelovanje u Natjecanju, a Organizator ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za ista. Izričito potvrđujete da Vi i bilo koja osoba koja se pojavi u Materijalima za sudjelovanje u Natjecanju imate pravo odbiti korištenje Materijala za sudjelovanje u Natjecanju za marketinški materijal.
8.3 Izjavljujete i jamčite da su sva potrebna prava, dopuštenja, pristanci i odricanja od moralnih prava propisno i učinkovito pribavljeni od bilo kojeg sudionika, prezentera, doprinositelja ili druge osobe uključene u Materijale za sudjelovanje u Natjecanju ili s njima povezana prava, usluga ili objekata.
8.4 U mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, od pobjednika Natjecanja može se zatražiti da sudjeluju u promotivnoj aktivnosti, a Organizator pridržava pravo koristiti imena i adrese pobjednika Natjecanja, njegove/njezine fotografije te audio i/ili vizualne snimke u bilo kojem promotivnom materijalu u mjeri u kojoj na to pristane svaki dobitnik. Organizator će zatražiti pristanak pobjednika Natjecanja, kad je potrebno. Izričito potvrđujete da Vi i bilo koja osoba koja se pojavi u Materijalima za sudjelovanje u Natjecanju imate pravo odbiti korištenje Materijala za sudjelovanje u Natjecanju za marketinški materijal.
9. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I PRIVATNOST PODATAKA
9.1 Informacije o tome kako Organizator može prikupljati, obrađivati i pohranjivati Vaše Osobne Podatke za Natjecanje i na bilo koji drugi način mogu se naći unutar naše internet stranice www.redbull.com/pp/hr_HR.
10. ODGOVORNOST I JAMSTVO
10.1 U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, Organizator i njegovi zaposlenici, zastupnici ili distributeri neće ni u kakvim okolnostima biti obvezni ili odgovorni pružiti naknadu pobjedniku Natjecanja ili prihvatiti bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu, osobnu ozljedu ili smrt uzrokovanu sudjelovanjem u Natjecanju, te preuzimanjem nagrade. Bilo kakvo ograničenje odgovornosti će biti isključeno za prijevaru, namjerno loše postupanje ili grubi nemar. Vaša zakonska prava nisu narušena.
10.2 Organizator i grupacija Red Bull isključuju bilo kakvu odgovornost prema Vama za bilo kakav gubitak dohotka, gubitak profita, gubitak ugleda, gubitak podataka, gubitak mogućnosti (u svakom slučaju, bilo izravnom ili neizravnom) te bilo kakav izravni ili neizravni posljedični gubitak ili štetu koja Vam je nanesena ili koju pretrpite u vezi svojeg sudjelovanja u Natjecanju osim ako takav gubitak ne nastane uslijed nepoštovanja ugovornih obveza Organizatora ili grupacije Red Bull, u kojem slučaju Red Bull još uvijek ograničava svoju odgovornost za prethodno navedene situacije u opsegu dopuštenom važećim zakonom.
10.3 Organizator i grupacija Red Bull neće biti odgovorni za: zakašnjele, izgubljene, odgođene, oštećene, krivo upućene, nepotpune, nečitljive ili nerazumljive prijave; kvarove, zastoje ili poteškoće koje se odnose na telefon, elektronički, hardverski ili softverski program, mrežne, internetske ili računalne kvarove, zastoje ili poteškoće; greške u prijenosu; neuspjeli pokušaj isporuke obavijesti o nagradi; bilo kakav gubitak koji pretrpi bilo koja osoba koja se prijavi ili se pokuša prijaviti i/ili sudjelovati u Natjecanju, bilo da je prijava izgubljena, nije podnesena, pogrešno je obrađena ili nije dobitna.
10.4 Ne postoji zakonsko pravo sudjelovanja u ovom Natjecanju. Organizator nije odgovoran ako niste u mogućnosti iz bilo kojeg razloga sudjelovati u Natjecanju.
10.5 Organizator nije odgovoran ako se ozlijedite tijekom obavljanja aktivnosti povezanih s ovim Natjecanjem uključujući i konzumiranje nagrade. Izjavljujete da nemate bilo kakvu bolest i na Vas ne utječu bilo kakve okolnosti koje bi Vas spriječile da sigurno sudjelujete u Natjecanju i konzumiranju nagrade ili koje bi u takvom slučaju predstavljale opasnost za druge. Potvrđujete i da Vam na drugi način nije zabranjeno sudjelovanje u Natjecanju i konzumiranju nagrade iz bilo kojeg razloga.
10.6 Organizator i grupacija Red Bull ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakav propust ili zastoj u provedbi svojih obveza iz ovih Uvjeta koje nastanu ili su, izravno ili neizravno, uzrokovani okolnostima ili silama izvan svoje razumne kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajkove, zastoje u radu, nesreće ili višu silu i prekide, gubitak ili kvar uslužnih, komunikacijskih ili računalnih (softverskih ili hardverskih) usluga kada takve okolnosti čine višu silu na način utvrđen važećim lokalnim zakonom.
10.7 U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, na Natjecanje se ne primjenjuju uvjeti, jamstva ili druge odredbe i svi besplatni proizvodi dodjeljuju se „u stanju u kakvom jesu" i bez bilo kakvog jamstva, izričitog ili implicitnog (uključujući bez graničenja bilo kakvo implicitno jamstvo zadovoljavajuće kvalitete prikladnosti za odgovarajuću svrhu).
11. OPĆENITO
11.1 U slučaju da bilo koja odredba ovih Uvjeta bude nevažeća, protuzakonita ili neprovediva, valjanost, zakonitost i provedivost preostalih odredaba neće time ni na koji način biti narušena ili umanjena.
11.2 Ovi Uvjeti uređeni su i tumače se u skladu s hrvatskim zakonima, a stranke prenose neisključivu nadležnost na sudove u Zagrebu.
11.3 Najnovija verzija Uvjeta bit će dostupna na internetskoj stranici Organizatora.
11.4 Za općenita pitanja proizašla iz ovih Uvjeta i/ili povezana s ovom Natjecanjem, obratite se na: info.hr@redbull.com.
Ažurirano: 26. ožujka 2021.