Header image: Data Privacy (contact form)

Privātums

„Red Bull” datu privātumu uztver ļoti nopietni. Ja jums ir kādi pieprasījumi vai jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, izmantojiet tālāk esošo veidlapu.

Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, mums jābūt pārliecinātiem par jūsu identitāti. Ja mums radīsies pamatotas šaubas par jūsu identitāti, lūgsim iesniegt mums derīga personu apliecinoša dokumenta (personas apliecības vai pases) kopiju.”

Sīkākai informācijai par to, kā mēs apstrādājam Tavus personas datus, kad Tu iesniedz pieprasījumu, skatīt mūsu privātuma politiku.

Detalizēts paskaidrojums par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs izmantojat savas datu subjekta tiesības, ir pieejams šeit.