Entrepreneurship1 min

Hva er en god idé?

Alt du ser rundt deg kommer fra noen som en gang fikk en idé og jobbet for den. Nå har DU muligheten til å kickstarte din gründerkarriere ved å melde deg på Red Bull Basement!
Skrevet av Eira TorsteinsenPublisert
Årets tema på Red Bull Basement er teknologi. Søknaden skal være en video der et lag på 1-2 studenter pitcher en teknologisk løsning som løser et problem i studenttilværelsen. Dette unike konseptet muliggjør gründerdrømmen for den helt ordinære studenten med en idé - en trenger verken spesialisert kunnskap eller et stort team i ryggen for å bli med.
Red Bull Basement University
Red Bull Basement University

Hvordan finne din idé?

Det trenger ikke å være vanskelig å finne en idé som kan bedre studenthverdagen. Jesper Theil Thomsen, CEO av Soundboks, forklarer dette enkelt:
– Når man starter en brainstorm, må man spørre seg selv hva slags problemer man opplever i hverdagslivet, hva som irriterer en. Isoler problemet og finn løsningen på det.

Før en går videre med ideen, har vi noen checkpoints:

Er ideen helt ny?
Det er helt essensielt å finne ut om løsningen din allerede finnes, det er ikke kult å kopiere andre. Dersom løsningen er laget tidligere, må du justere ideen din eller velge en annen tilpasning.
– De beste ideene er de gangene en bare tenker; wow hvorfor har ikke noen gjort dette før, sier Thomsen.
Test ideen
Forbered spørsmål og gjennomfør en lavterskel markedsundersøkelse ved å prate med medstudenter, venner og bekjente. En må finne ut av om andre opplever dette problemet, og om de ville benyttet seg av løsningen dersom den var tilgjengelig i dag. Informasjonen du henter i undersøkelsen forteller om ideens potensiale og om det er et marked for løsningen.
Sjekk konkurransen
Gjør research og finn ut hvem og hva løsningen din må konkurrere mot. Er det noen som appellerer til tilsvarende publikum med en liknende løsning? Prøv å tenke utenfor boksen.
Ideen i seg selv er ikke så mye verdt, alt handler om hvordan en executer den.
Jesper Theil Thomsen, CEO i Soundboks
Hinder på veien
Sist men ikke minst må en se etter hinder på veien. Det er problemer med alle ideer, det er fordelaktig å oppdage disse så tidlig som mulig. Prøv å løse problemene, men vær klar for å ta utfordringene på strak arm.
Tikket av alle boksene? Søk nå!

Tidligere ideer fra Red Bull Basement:

Team Oostenrijk met hun business "Audvice"
Team Oostenrijk met hun business "Audvice"
Fjorårets vinnere, Audvice, lagde en lydlæringsplattform der studenter kan høre på, dele og laste opp innhold. I dag arbeider teamet bak Audvice med å lansere sine første piloter i samarbeid med Cisco og Red Bull.

Tips fra Oskar Westerlin finner du her:

Entrepreneurship · 1 min
Hvordan vet jeg at jeg har en god idé?