GGWP x MESA
© Red Bull
Games

Red Bull GGWP x MESA

Share your most "Good Game Well Played moment" for a chance to score cool prizes from Red Bull and MESA.
Written by Red Bull
Published on

Event page-ээр хэрхэн оролцох вэ?

Алхам 1: Европ савлагаатай Red Bull худалдан авсан байх (Энгийн эсвэл чихэргүй төрөл аль аль нь болно)
Алхам 2: Худалдан авсан баримтаа хадгалаарай энэ нь шагналаа гардан авахад шаардагдана(бүтээл ирүүлэхээс өмнө худалдан авсан байх)
Алхам 3: www.redbull.com/ggwp пейж руу орж нөхцөл, тавигдах шаардлагатай танилцах
GGWP x MESA
GGWP x MESA
Алхам 4: Discussion цэсээр орон Event page-дээ Зураг эсвэл Видеогоо оруулна.
GGWP x MESA
GGWP x MESA
Алхам 5: Red Bull бүтээгдэхүүн хэрэглэн цахим тоглоом тоглож буй мөчөө видео эсвэл зураг хэлбэрээр оруулна. 1хүн 1удаа л оруулна (ганцаараа,найзуудаараа болон багаараа тоглож байгаа; тэмцээнд оролцож байгаа, ялж ялагдаж байгаа бүх мөчөө хуваалцах боломжтой)
GGWP x MESA
GGWP x MESA

MESA page-ээр хэрхэн оролцох вэ?

Алхам 1: Европ савлагаатай Red Bull худалдан авсан байх (Энгийн эсвэл чихэргүй төрөл аль аль нь болно)
Алхам 2: Худалдан авсан баримтаа хадгалаарай энэ нь шагналаа гардан авахад шаардагдана(бүтээл ирүүлэхээс өмнө худалдан авсан байх)
Алхам 3: www.redbull.com/ggwp пейж руу орж нөхцөл, тавигдах шаардлагатай танилцах
GGWP x MESA
GGWP x MESA
Алхам 4: www.fb.com/MESA.HQ пейжээр орж танилцах
GGWP x MESA
GGWP x MESA
Алхам 5: Зураг эсвэл Видеогоо мессежээр илгээгээрэй.
GGWP x MESA
GGWP x MESA