Red Bull - członek „Energy Drinks Europe” (EDE)

Stowarzyszenie „Energy Drinks Europe” (EDE) powstało w 2010 roku, a jego celem jest prowadzenie otwartego dialogu ze wszystkimi interesariuszami związanymi z napojami energetycznymi, promowanie odpowiedzialnego marketingu napojów energetycznych oraz tworzenie publicznej bazy wiedzy na temat napojów energetycznych dla wszystkich zainteresowanych tą kategorią.

Na liście członków EDE widnieją wielkie, średnie oraz mniejsze firmy, w tym Red Bull.

EDE sporządziło własny Kodeks Postępowania, który jasno i klarownie określa wytyczne odnośnie marketingu oraz etykietowania napojów energetycznych. W oparciu o zasadę dobrowolności, kodeks ten wykracza poza wymagania prawne i jednocześnie stanowi praktykę handlową dla producentów napojów energetycznych.

Podobnie jak pozostali członkowie EDE Red Bull zobowiązał się do przestrzegania tego Kodeksu Postępowania. Dowiedz się więcej na jego temat na stronie: http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice/

Skrzyyydła w każdym smaku.

Więcej ze Świata Red Bulla

Wsparcie

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi

KONTAKT

Twój kontakt z Red Bullem

Wybierz odpowiednią kategorię z menu, aby Twoje zapytanie zostało przekazane właściwej osobie.

Skontaktuj się z nami