Hur mycket koffein innehåller ORGANICS Simply Cola by Red Bull i jämförelse med Red Bull Energy Drink?

ORGANICS Simply Cola by Red Bull är inte en energidryck. Red Bull Energidryck är en funktionsdryck som innehåller 320 mg/L koffein, eller med andra ord, 250 ml Red Bull Energidryck innehåller 80 mg koffein.