Innehåller någon av produkterna i The ORGANICS by Red Bull ® forforsyra?

Nej, The ORGANICS by Red Bull ® är gjorda med ingredienser från 100% naturliga källor. Enligt EG-förordningarna nr 834/2007 och 889/2008 får ekologiska produkter inte innehålla några artificiella smak- eller färgämnen, konserveringsmedel eller tillsatser så som fosforsyra.