Hållbarhet

En burk har mer än ett liv.

Hållbarhet har alltid varit en del av Red Bulls DNA: dessutom arbetar vi med att reducera vår energianvändning, både i produktion och vid leverans.

Vänligen panta burken för att starta återvinningsprocessen.

BURKENS KRETSLOPP

Panta

Allt börjar med det rätta kastet

Återvinn

Och sen raka vägen till återvinningen

Producera

Produktion och tappning - allt på ett ställe när det är möjligt

Transportera

Och så skickas de iväg, med tåg i den mån det går

Livscykel

Och det är så vi sluter cirkeln

Åtagande

Red Bull arbetar aktivt med återvinning och resursbevarande

Unesda.eu/Circularity

Aluminium

Red Bulls burkar är 100% återvinningsbara.

Fakta om aluminium

95%

energi sparas genom återvinning.

Aluminiumburken är en av få dryckesförpackningar som helt kan återvinna – den kan till och med smältas ned och återvinnas obegränsat antal gånger utan någon som helst kvalitetsförsämring. Detta är en avgörande fördel då återvinningen av en aluminiumburk kräver 95 % mindre energi jämfört med att producera en helt ny burk. Aluminiumburkar är starka och robusta men ändå lätta och ljuståliga. Dessutom möjliggör dess effektiva form och lätta vikt minskade CO₂-utsläpp vid transporter.

BURKENS LIVSCYKEL
Red Bull Recycling Facts Icon

Återvinning

Du kan smälta ned och återvinna aluminiumburken obegränsat antal gånger. Detta besparar en markant energimängd vid tillverkning.

Red Bull Energy Saving Facts Icon

Sparar energi

Att använda återvunnen aluminium jämfört med att producera en helt ny burk kräver 95 % mindre energi.

Livscykel

Aluminum är ett av de material som återvinns snabbast. Om en burk återvinns effektivt kan den bli en ny inom 60 dagar.

Produktion

Vi är konsekventa med att vår produktion ska vara resursbevarande.

PRODUKTIONSFAKTA

Våra multipack, tråg och displayer är gjorda av 100 % återvinningsbar kartong.

Vi kunde minimera transportsträckorna för burkar på våra viktigaste produktionsanläggningar i Österrike, Schweiz och USA tack vare den så kallade "wall-to-wall"-produktionen. I denna innovativa process sker tillverkningen av dryck och burk samt tappningen på plats. Efter tappning transporterar vi majoriteten av burkarna på järnväg till olika väl belägna hamnar och sedan med fartyg över hela världen.

WALL-2-WALL-PRODUKTION

Centralt och miljövänligt

Majoriteten av Red Bull-burkarna för mer än 170 marknader tillverkas i våra huvudproduktionsanläggningar enligt principen "wall-to-wall". Detta innebär att produktion och tappning sker på samma plats, vilket ger stora miljöfördelar.

Mindre interna transporter

Tack vare "wall-to-wall"-produktionen behöver en betydande del av våra burkar inte transporteras eller bearbetas innan de lämnar fabriken för att nå sin destination. Detta sparar lastbilskilometer och därmed utsläpp.

Red Bull Quality Guarantee Icon

Kvalitet

Tack vare vår produktionsprocess kan vi garantera samma produktkvalitet i hela världen.

Red Bull Regional ingredients Icon

Lokala ingredienser

Dessutom garanterar toppmoderna processer och högkvalitativa jordbruksingredienser, som vatten och socker, som kommer från lokala källor till våra produktionsanläggningar, hög produktkvalitet över hela världen.

New Red Bull Technologies Icon

Ny teknologi

Tack vare centralproduktion kan ny teknik implementeras snabbt, vilket bidrar till att spara på naturresurser.

Leed Silver-certifierad

Den nya amerikanska fyllningsanläggningen är inrättad enligt en hög hållbarhetsstandard. Anläggningen är "ISO 14001" och "Leed Silver"-certifierad. Se mer information här.

Transport

Vi är konsekventa med att våra transporter sker på ett miljövänligt sätt.

TRANSPORTFAKTA

40%

Aluminiumburkar sparar omkring 40 % lastutrymme i transport jämfört med glasflaskor.

På Red Bull arbetar vi ständigt med att minska utsläppen genom att optimera våra transport- och produktcykler. Vår lätta och kompakta aluminiumburk är en viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen under transport, förpackning och förvaring. Aluminiumburkar behöver 20 % mindre utrymme än PET-flaskor och 40 % mindre utrymme än glasflaskor under transport. Vi prioriterar även klimatvänliga transportsätt vid alla möjliga tillfällen.

Så fort Red Bull-burkar är fyllda i Österrike och Schweiz transporteras de till över 170 länder. Där det är möjligt sker transporten med fartyg eller järnväg. Lastbilar används endast om det inte finns något annat rimligt leveransalternativ. På Red Bull fortsätter vi att göra stora ansträngningar för att flytta ännu mer transporter till järnväg och fartyg.

EFFEKTIV PAKETERING
Red Bull Can VS Glass Bottle Packaging Icon

-40%

Glasflaskor behöver 40% mer utrymme än aluminiumburkar vid transport.

Red Bull Can VS Plastic Bottle Packaging Icon

-20%

Våra aluminiumburkar tar 20 % mindre plats vid transport än en plastflaska.

Red Bull Can Packaging Efficiency Icon

11g (250ml)

Lättare burkar innebär en lägre bränsleförbrukning vid transport vilket innebär ett lägre miljöavtryck.

Kylar

Vi sparar energi - även när det kommer till kylar.

KYL-FAKTA

35%

energibesparingar

Våra Red Bull ECO-kylar har en låg miljöpåverkan tack vare naturliga kylmedel, LED-belysning, energisnåla fläktar och energisparfunktioner så som automatiskt viloläge. 95% av våra kylar består av ECO-kylar. Den energi som går åt till tre stycken Red Bull Can Coolers, motsvarar energiförbrukningen hos en vanlig bärbar dator.

SPARAR ENERGI

Våra ECO-kylar förbrukar 35 % mindre energi än traditionella kylar. Tack vare dessa kan vi minska utsläppen och spara på viktiga resurser. Detta är av stor vikt för oss och därför har Red Bull som långsiktigt mål att bara använda oss av ECO-kylar.

Vill du veta mer om vår burks livscykel?

Redo att återvinna?

Släng de tomma Red Bull-bukrarna på rätt ställe.