Hållbarhet

En burk har mer än ett liv.

På Red Bull är vi väl medvetna om att vi bär ett ansvar för vår miljö. Vi gör det enkelt för dig att dricka Red Bull med ett gott samvete för miljön.

Det enda du behöver göra är att panta burken...

...och inte bara slänga den var som helst – särskilt inte i naturen. Snälla, släng din burk i ett panta våra burkar avsett för pant.

...det är så återvinningsprocessen kan börja.

Red Bulls burkar är 100 % återvinningsbara.

Fakta om aluminium

Aluminium är den mest återvunna förpackningstypen i världen.

Fakta om aluminium

100%

av våra aluminiumburkar är återvinningsbara.

Fakta om aluminium

95%

av energin sparas genom återvinning.

Fakta om aluminium

Aluminium är den mest återvunna förpackningstypen i världen.

Fakta om aluminium

100%

av våra aluminiumburkar är återvinningsbara.

Aluminiumburken är en av få dryckesförpackningar som helt kan återvinna – den kan till och med smältas ned och återvinnas obegränsat antal gånger utan någon som helst kvalitetsförsämring. Detta är en avgörande fördel då återvinningen av en aluminiumburk kräver 95 % mindre energi jämfört med att producera en helt ny burk.

Aluminiumburken är oförstörbar, släpper varken in ljus eller syre och ger inte ifrån sig smak. Detta möjliggör högsta kvalitet och längsta möjliga livslängd för produkterna. Koldioxidutsläppen minskar tack vare burkarnas kompakta form och lätta vikt under transport.

BURKENS LIVSCYKEL

Återvinning

Du kan smälta ned och återvinna aluminiumburken obegränsat antal gånger. Detta besparar en markant energimängd vid tillverkning.

Sparar energi

Att använda återvunnen aluminium jämfört med att producera en helt ny burk kräver 95 % mindre energi.

Lätt vikt

Idag väger Red Bulls burkar betydligt mindre än för några år sedan. Den konstanta viktminskningen har betydelse: ju mindre aluminium som används till burkarna inledningsvis, desto mindre blir koldioxidavtrycket.

Vi är konsekvent med att vår produktion ska vara resursbevarande.

PRODUKTIONSFAKTA

>16 miljoner

lastbilskilometer sparas genom "Wall-2-Wall-produktion".

PRODUKTIONSFAKTA

>11,000

ton mindre koldioxidutsläpp varje år.

PRODUKTIONSFAKTA

80%

av elektriciteten som används i vår burkproduktion kommer från förnybar energi.

PRODUKTIONSFAKTA

>16 miljoner

lastbilskilometer sparas genom "Wall-2-Wall-produktion".

PRODUKTIONSFAKTA

>11,000

ton mindre koldioxidutsläpp varje år.

Vi arbetar ständigt för att höja procenten av förnybar energi i vår produktion, i dagsläget ligger vi på 80 %. Vi har lyckats att minimera våra transportdistanser genom att införa en så kallad "Wall-2-Wall-produktion" i våra två fabriker i Österrike och Schweiz. Denna process innebär att våra burkar tillverkas och tappas på samma anläggning. Så snart Red Bull-burkarna har fyllts transporteras majoriteten av burkarna med tåg till olika hamnar varpå det skeppas ut i världen. Genom vår Wall-2-Wall-produktion har vi sparat mer än 26,000 lastbilsfärder genom åren vilket är mer än 11,000 ton koldioxidutsläpp.

WALL-2-WALL-PRODUKTION

Centralt och miljövänligt

Majoriteten av Red Bull-burkarna för alla våra 171 länder produceras i en central produktionsanläggning enligt ”Wall-2-Wall-principen”. Detta innebär att produktion och fyllning sker på samma plats – vilket har enorma miljöfördelar. Dessutom består 80 % av energin som används i vår produktion från förnybara energikällor.

Sparar mängder av koldioxidutsläpp

Tack vare vår Wall-2-Wall-produktion behöver omkring 5 miljarder burkar om året inte någon extra transport förrän de är redo att lämna anläggningen för sin slutdestination. Detta sparar in mer än 26,000 lastbilsfärder om året, vilket är nästan 11,000 ton koldioxidutsläpp.

Kvalitetsförsäkran

Mer fördelar med centralproduktion: innovativa och effektiva tekniker kan implementeras omedelbart och därmed bidra till att spara resurser. Med vår moderna produktionsprocess och ingredienser av hög kvalitet, däribland alpvatten från lokala källor, kan Red Bull garantera samma höga produktkvalitet överallt i världen.

Kvalitet

Tack vare vår produktionsprocess kan vi garantera samma produktkvalitet i hela världen.

Regionala ingredienser

Vi värdesätter våra högkvalitativa ingredienser, såsom bergsvatten från lokala källor.

Ny teknologi

Tack vare centralproduktion kan ny teknik implementeras snabbt, vilket bidrar till att spara på naturresurser.

Vi är konsekventa med att våra transporter sker på ett miljövänligt sätt.

TRANSPORTFAKTA

30%

Våra aluminiumburkar tar 30 % mindre plats vid transport än en PET-flaska.

TRANSPORTFAKTA

40%

Aluminiumburkar sparar omkring 40 % lastutrymme i transport jämfört med glasflaskor.

TRANSPORTFAKTA

Viktminskningen av vår burk sparar på resurser.

TRANSPORTFAKTA

30%

Våra aluminiumburkar tar 30 % mindre plats vid transport än en PET-flaska.

TRANSPORTFAKTA

40%

Aluminiumburkar sparar omkring 40 % lastutrymme i transport jämfört med glasflaskor.

På Red Bull arbetar vi ständigt med att minska utsläppen genom att optimera våra transport- och produktcykler. Vår lätta och kompakta aluminiumburk är en viktig faktor för att minska koldioxidutsläppen under transport, förpackning och förvaring. Aluminiumburkar behöver 30 % mindre utrymme än PET-flaskor och 40 % mindre utrymme än glasflaskor under transport. Vi prioriterar även klimatvänliga transportsätt vid alla möjliga tillfällen.

Så snart Red Bull-burkarna har fyllts transporteras de från Österrike och Schweiz till 171 länder världen över. Burkarna färdas över långa avstånd, så ofta som möjligt med båt och tåg. Lastbilstransporter är en sista utväg när det inte finns något annat sätt att leverera på – och det är Red Bulls prioritet att allt fler transporter ska ske med tåg eller båt.

EFFEKTIV PAKETERING

-40%

Glasflaskor behöver 40% mer utrymme än aluminiumburkar vid transport.

-30%

PET-flaskor behöver 30% mer utrymme än aluminiumburkar vid transport.

11g (250ml)

Vår burk är lätt och kompakt.

Vi sparar energi – till och med när det kommer till kylar.

KYL-FAKTA

95%

av våra kylar är redan utbytta till ECO-kylar.

KYL-FAKTA

45%

energi sparar vi tack vare våra ECO-kylar.

KYL-FAKTA

7

ECO-kylar har samma energiförbrukning som en 100 W-glödlampa.

KYL-FAKTA

95%

av våra kylar är redan utbytta till ECO-kylar.

KYL-FAKTA

45%

energi sparar vi tack vare våra ECO-kylar.

Vi på Red Bull har börjat byta ut våra kylar till ECO-effektiva kylar (ECO-kylar) och har de senaste åren sparat upp till 45 % energi i jämförelse med användandet av traditionella kylar. Sju stycken ECO-kylar förbrukar lika mycket energi som en 100 W glödlampa. 95 % av våra kylar är i dagsläget utbytta till ECO-kylar.

SPARAR ENERGI

Våra ECO-kylar förbrukar 45 % mindre energi än traditionella kylar. Tack vare dessa kan vi minska utsläppen och spara på viktiga resurser. Detta är av stor vikt för oss och därför har Red Bull som långsiktigt mål att bara använda oss av ECO-kylar.

Vill du veta mer om vår burks livscykel?