Vad betyder "Smoky & Natural"?

"Smoky & Natural" beskriver The ORGANICS Viva Mate by Red Bull ® med sin rökiga smak och ingredienser från 100% naturliga källor.