Varför har man valt sötningsmedlen aspartam och acesulfam K för att ersätta socker i Red Bull Sugarfree?

Aspartam och acesulfam K är bland de mest testade och använda sockerersättningsmedlen i världen. Båda har en utmärkt säkerhetsprofil. En mängd vetenskapliga studier visar att ämnena är säkra för användning som sötningsmedel. Sötningsmedlens säkerhet har bedömts av myndigheter i hela världen (t.ex. amerikanska FDA). Hälsomyndigheter förlitar sig på säkerhetsbedömningar som gjorts av oberoende rådgivande vetenskapliga organ, som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), amerikanska FDA (Food and Drug Administration) och JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives).

Mer från Red Bull

Hjälp

Frågor & Svar

Frågor & Svar

KONTAKT

Din koppling till Red Bull