Čo sú The ORGANICS by Red Bull ®?

The ORGANICS by Red Bull ® sú nové osviežujúce nápoje vyrobené zo 100 % prírodných zdrojov. Na základe nariadenia EÚ (nariadenie Rady (ES) 834/2007 a nariadenie Komisie (ES) 889/2008) o ekologickom poľnohospodárstve a označovaní ekologických produktov, tieto nápoje nesmú obsahovať umelé arómy, umelé farbivá ani konzervačné látky, ako je napríklad kyselina fosforečná.