Čo znamená ekologické poľnohospodárstvo a aké BIO certifikáty získali produkty ORGANICS by Red Bull?

Produkty ORGANICS by Red Bull boli certifikované ako prírodné produkty, a to v súlade s platnými predpismi EÚ a vďaka tomu môžu byť označené európskym logom pre BIOpotraviny. Viac informácií o BIO produktoch a ich označovaní môžete nájsť na stránkach: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming