Čo znamená "fiery & natural"?

„Fiery & natural“ vyjadruje aromatickú pikantnosť The ORGANICS Ginger Beer by Red Bull ® tvoreného zo 100% prírodných zdrojov.