Koľko kofeínu obsahuje The ORGANICS Ginger Ale by Red Bull ®?

The ORGANICS Ginger Ale by Red Bull ® je nealkoholický nápoj a NIE JE energetickým nápojom. The ORGANICS Ginger Ale by Red Bull ® neobsahuje kofeín.