contact--nachhaltigkeit@2x

Udržateľnosť

V spoločnosti Red Bull si uvedomujeme našu zodpovednosť za planétu. Vďaka tomu sa snažíme o konzumáciu produktov Red Bull s čo najmenším dopadom na životné prostredie.

Povolené typy súborov: gif, jpg, png.

Súbory musia byť menšie ako 2 MB.

Ďalšie informácie o tom, ako po odoslaní žiadosti spracúvame Tvoje osobné údaje, nájdeš v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Podrobné vysvetlenie toho, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď si uplatňujete svoje práva dotknutej osoby, nájdete tu.