Môžu sa produkty The ORGANICS by Red Bull ® miešať s alkoholom?

Neexistuje dôvod, prečo by ste nemohli produkty The ORGANICS by Red Bull ® miešať s alkoholom. Produkty ORGANICS by Red Bull ® sa môžu miešať s alkoholom ako iné nealkoholické nápoje. Je však všeobecne známe, že nadmerná a nezodpovedná konzumácia alkoholu môže mať škodlivé účinky na ľudské zdravie a nepriaznivo ovplyvňovať správanie. Je preto dôležité si uvedomiť, že v prípade konzumácie miešaných nápojov sú tieto neblahé účinky dôsledkom obsahu alkoholu a nie kolou, pomarančovým džúsom, tonikom, či iným nealkoholickýn nápojom, ktorý je súčasťou koktejlu.