Obsahujú niektoré produkty The ORGANICS by Red Bull ® kyselinu fosforečnú?

Nie. Produkty The ORGANICS by Red Bull ® sú vyrobené zo 100% prírodných surovín. Na základe nariadenia EÚ (nariadenie Rady (ES)  834/2007 a nariadenie Komisie (ES) 889/2008) o ekologickom poľnohospodárstve a označovaní ekologických produktov, tieto nápoje nesmú obsahovať umelé arómy, umelé farbivá ani konzervačné látky, ako je napríklad kyselina fosforečná.