UDRŽATEĽNOSŤ

Plechovka má viac ako jeden život

Udržateľnosť bola odjakživa súčasťou našej DNA: Kladieme dôraz na správne zaobchádzanie s našimi baliacimi materiálmi a plechovkami a tiež na zníženie emisí a energie spotrebovanej pri ich výrobe a doprave, kedykoľvek to je možné.

Aby mohol odštartovať cirkulárny proces, prosím recyklujte svoju plechovku.

Circular packaging
PreviousNext

Pozbierať

Začína to správnou trefou

Recyklovať

a pokračuje rovno recykláciou

Spracovať

Spracovanie a plnenie - všetko na jednom mieste

Dopraviť

A potom znovu vyráža do sveta - po železnici, pokiaľ je to možné

Dostať znovu do obehu

Tým sa kruh uzatvára

Zaviazať sa

My v Red Bull sme zaviazaní k dodržiavaniu samo-obnoviteľnosti.

Unesda.eu/Circularity

Hliník

Každá z našich hliníkových plechoviek je 100% recyklovateľná.

PRAVDA O HLINÍKU

95%

energie sa šetrí práve recykláciou.

Previous cardNext card

Produkcia

Všetko vyrábame spôsobom šetriacim zdroje.

PRAVDA O PRODUKCII

100% našich kartónov a materiálov na vystavenie plechoviek je vyrobených z recyklovateľného materiálu.

Previous cardNext card

Preprava

Red Bull prepravujeme spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

PRAVDA O PREPRAVE

20%

Preprava hliníkových plechoviek šetrí 20% priestoru v porovnaní s plastovými fľašami.

Previous cardNext card

Chladenie

Šetríme energiu - dokonca aj s našimi chladničkami.

PRAVDA O CHLADENÍ

35%

úspory energie.

Previous cardNext card

Chceš si zopakovať životný cyklus našich plechoviek?

Otestuj svoje vedomostiZačnime znova

Ste pripravení na recykláciu?

Odhoďte prázdne plechovky Red Bull na správne miesto.

Prehrávajte teraz