UDRŽATEĽNOSŤ

Plechovka má viac ako jeden život

Udržateľnosť bola odjakživa súčasťou našej DNA: Kladieme dôraz na správne zaobchádzanie s našimi baliacimi materiálmi a plechovkami a tiež na zníženie emisí a energie spotrebovanej pri ich výrobe a doprave, kedykoľvek to je možné.

Aby mohol odštartovať cirkulárny proces, prosím recyklujte svoju plechovku.

Circular packaging

Hliník

Každá z našich hliníkových plechoviek je 100% recyklovateľná.

PRAVDA O HLINÍKU

95%

energie sa šetrí práve recykláciou.

Hliníková plechovka je jedným z mála balení potravín, ktoré je možné úplne recyklovať - ​​môže sa dokonca roztaviť a recyklovať bez obmedzenia kvality. To je rozhodujúca výhoda, pretože recyklácia hliníkového nápoja môže spotrebovať približne o 95% menej energie v porovnaní s výrobou novej plechovky. Hliníkové plechovky sú pevné a robustné, ale zároveň ľahké, chuťovo neutrálne, majú kompaktný tvar a sú odolné voči svetlu. Okrem toho ich efektívny tvar a nízka hmotnosť umožňujú znížiť emisie CO₂ pri preprave.

Životný cyklus plechovky
Red Bull Recycling Facts Icon

Recyklácia

Môžeš roztaviť a recyklovať hliníkovú plechovku koľkokrát chceš. To šetrí značné množstvo energie.

Red Bull Energy Saving Facts Icon

Úspora energie

Použitie recyklovaného hliníka vedie k používaniu o 95% menej energie v porovnaní s novým hliníkom.

Životný cyklus plechovky

Hliník je jedným z najrýchlejšie recyklovateľných materiálov. Ak je proces recyklácie hliníku efektívny, nová plechovka môže byť na svete už o 60 dní.

Produkcia

Všetko vyrábame spôsobom šetriacim zdroje.

PRAVDA O PRODUKCII

100% našich kartónov a materiálov na vystavenie plechoviek je vyrobených z recyklovateľného materiálu.

V našich hlavných výrobných závodoch v Rakúsku, Švajčiarsku a USA sme dokázali minimalizovať prepravné vzdialenosti plechoviek vďaka tzv. výrobe od "wall-to-wall". V tomto inovatívnom procese sa výroba nápoja a plechovky, ako aj plnenie vykonávajú priamo na mieste. Po naplnení prepravujeme väčšinu plechoviek po železnici do rôznych výhodne umiestnených prístavov a potom loďami po celom svete.

WALL-TO-WALL PRODUKCIA

Centrálne ekologický

Väčšina plechoviek Red Bull pre viac ako 170 trhov sa vyrába v našich hlavných výrobných závodoch podľa princípu "wall-to-wall". To znamená, že výroba a plnenie prebiehajú na tom istom mieste - čo prináša obrovské výhody pre životné prostredie.

Menej internej prepravy

Vďaka výrobe "od steny k stene" sa značná časť našich plechoviek nemusí prepravovať ani spracovávať pred tým, ako opustia závod a odídu na miesto určenia. Tým sa šetria kilometre najazdené nákladnými vozidlami a s tým aj emisie.

Garantujeme kvalitu

Ďalšie výhody veľmi centralizovanej výroby: inovatívne, efektívne technológie sa dajú zaviesť okamžite a pomáhajú tak šetriť zdroje. Okrem toho najmodernejšie procesy a vysokokvalitné suroviny zaručujú najvyššiu kvalitu výrobkov na celom svete.

Red Bull Quality Guarantee Icon

Kvalita

Vďaka nášmu najmodernejšiemu výrobnému procesu dokážeme zaručiť rovnakú kvalitu výrobkov na celom svete.

Red Bull Regional ingredients Icon

Regionálne ingrediencie

Okrem toho najmodernejšie procesy a vysokokvalitné poľnohospodárske prísady, ako napríklad voda a cukor, ktoré pochádzajú z miestnych zdrojov našich výrobných závodov, zaručujú vysokú kvalitu výrobkov na celom svete.

New Red Bull Technologies Icon

Nové technológie

Nové technológie, ktoré zvyšujú efektívnosť a zároveň pomáhajú chrániť prírodné zdroje, sa môžu aplikovať okamžite.

Certifikát "Leed Silver"

Nový plniaci závod v USA je nastavený na vysoký štandard udržateľnosti. Závod má certifikát "ISO 14001" a "Leed Silver". Viac informácií nájdete tu.

Preprava

Red Bull prepravujeme spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

PRAVDA O PREPRAVE

20%

Preprava hliníkových plechoviek šetrí 20% priestoru v porovnaní s plastovými fľašami.

V spoločnosti Red Bull neustále znižujeme emisie optimalizáciou dopravných a produktových cyklov. Kompaktné a ľahké hliníkové plechovky sú kľúčovým faktorom pri znižovaní CO₂ počas prepravy, balenia a skladovania. Hliníková plechovka je až o 20% praktickejšia ako PET nádoby a dokonca až o 40% praktickejšia ako sklenené fľaše počas prepravy. Okrem toho pri každej možnej príležitosti dávame prednosť spôsobu dopravy, ktorý je šetrný ku klíme.

Len čo sa plechovky Red Bull naplnia v Rakúsku a Švajčiarsku, prepravujú sa do viac ako 170 krajín. Všade, kde je to možné, sa preprava uskutočňuje loďou alebo po železnici. Nákladné vozidlá sa používajú len vtedy, ak neexistuje iná rozumná možnosť doručenia. V spoločnosti Red Bull naďalej vynakladáme veľké úsilie, aby sme ešte viac prepravy presunuli na železnicu a lode.

PRAKTICKÁ PREPRAVA
Red Bull Can VS Glass Bottle Packaging Icon

-40%

Sklenené fľaše vyžadujú o 40% viac priestoru ako hliníkové plechovky počas prepravy.

Red Bull Can VS Plastic Bottle Packaging Icon

-20%

Plasty fľaše vyžadujú o 20% viac priestoru ako hliníkové plechovky počas prepravy.

Red Bull Can Packaging Efficiency Icon

11g (250ml)

11 g na plechovku - nižšia hmotnosť plechovky znamená menej paliva do lodí a menšiu ekologickú stopu.

Chladenie

Šetríme energiu - dokonca aj s našimi chladničkami.

PRAVDA O CHLADENÍ

Až 20 %

úspory energie.

Red Bull ECO-chladničky pomáhajú znížiť dopad na životné prostredie a to pomocou prírodných chladív, LED osvetlenia, energeticky účinných ventilátorov, a zariadení na správu energie, ako je napríklad automatická aktivácia nočného režimu. 95% našej chladiacej flotily už tvoria ECO chladničky. Spotreba energie troch chladničiek Red Bull plechoviek je porovnateľná so spotrebou energie jedného bežného notebooku.

ŠETRENIE ENERGIE

Vďaka ich prirodzeným chladiacim zložkám sú chladničky ECO podstatne šetrnejšie k životnému prostrediu ako konvenčné chladničky a vyžadujú až o 20% menej energie. Použitie chladičov ECO je účinný spôsob, ako sa vyhnúť skleníkovým plynom. Preto sme sa v spoločnosti Red Bull zaviazali využívať iba chladiče ECO.

Chceš si zopakovať životný cyklus našich plechoviek?

Ste pripravení na recykláciu?

Odhoďte prázdne plechovky Red Bull na správne miesto.