Prečo boli pre Red Bull Sugarfree vybraté tieto sladidlá, aspartám a acesulfám draselný, ako náhrada cukru?

Aspartám a acesulfám draselný patria medzi najviac testované a najviac používané umelé sladidlá na svete. Obidve sladidlá majú vynikajúci bezpečnostný profil. Početné vedecké štúdie preukázali, že ich používanie vo forme sladidiel je bezpečné. Bezpečnosť týchto sladidiel hodnotili regulačné orgány na celom svete (napr. FDA v USA). Zdravotnícke inštitúcie sa opierajú o hodnotenia bezpečnosti, ktoré vykonávajú nezávislé vedecké poradné orgány, napríklad Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Federálny úrad USA pre potraviny a lieky (FDA) a Spoločný výbor FAO/WHO pozostávajúci z expertov na potravinárske prídavné látky (JECFA).