Bankanın İçərisi

Red Bull Sugarfree Tərkibi

Şəkərsiz qanadlar: Red Bull Sugarfree şəkərsiz Red Bull Enerji İçkisidir.

Kofein

Kofein təbii şəkildə 60-dan çox bitkidə vardır və qəhvə, çay və şokolad kimi bir çox qida məhsulların tərkibinə daxildir.

İnsan bədənində kofeinin əsas fəaliyyət sahələrindən biri onun koqnitiv funksiyalar üzərində stimullaşdırıcı təsiridir. Kofein konsentrasiyanı və həssaslığı artırmağa kömək edir.

Red Bull Enerji İçkisinin bir 250 ml-lik bankasında 80 mq kofein var.

BİLİRDİNMİ?

One 250-ml-can of Red Bull Energy Drink contains 80 mg of caffeine, about the same amount as in a cup of coffee.

Red Bull Energy Drink

80 mg

HƏR 250 ML-DƏ

Kola

40 mq

HƏR 250 ML-DƏ
DİAPOZON: 30 - 60 MQ

Filterdən keçirilmiş Qəhvə

90 mq

HƏR 250 ML-DƏ
DİAPOZON: 67-127 MQ

Həll olunan Qəhvə

79 mq

HƏR 250 ML-DƏ
DİAPOZON: 63 - 90 MQ

Kakao İçkisi

6 mq

HƏR 250 ML-DƏ
DİAPOZON: 3 - 34 MQ

Qara Çay

63 mq

HƏR 250 ML-DƏ
DİAPOZON: 26 - 116 MQ
Yuxarıdakı statistik məlumatlar Beynəlxalq Qida İnformasiya Şurası (BQİŞ) Fondundan alınmışdır.

B-qrup vitaminləri

Vitaminlər bədənin normal funksiyalarını saxlamaq üçün lazım olan mikro-elementlərdir.

Vitaminlərin iki növü mövcuddur: yağda həll olan və suda həll olan vitaminlər. Red Bull-un tərkibinə suda həll olan vitaminlər daxildir. Suda həll olan vitaminlər yağda həll olanlar kimi insan bədənində çox saxlanılmır. Əvəzində, onlar qan plazması ilə dövr edir. Bədən tərəfindən istifadə olunmayan hissə çıxarılır. Red Bull-un tərkibinə suda həll olan B-qrup vitaminlər daxildir - niasinamid (vitamin B3), pantoten turşusu (vitamin B5), vitamin B6 və vitamin B12.

Bu B-qrup vitaminləri normal enerji verən metabolizmin formalaşmasına, belə ki, karbohidrat və zülalların yaradılması və parçalanmasına kömək edir, normal mental fəaliyyətə (pantotenik turşusu) və yorğunluğun azaldılmasına (niasin, pantoten turşusu, B6, B12) yardım edir.

Bundan başqa, B-qrup vitaminlər beyində mərkəzi funksiyanı yerinə yetirir. Onlar sinir sisteminin normal fəaliyyətinə kömək edir.

Aspartam və Asesulfam K

Asesulfam K kalorisiz bir dadlandırıcıdır. Ondan bütün dünyada saqqız, süd məhsulları, bişmiş məmulatlar və s. ərzaq və içkilər kimi mindən çox müxtəlif məhsullarda istifadə olunur.

Aspartam sintetik yolla istehsal edilən az kalorili şirinləşdiricidir. Ondan bütün dünyada 5,000-dən çox müxtəlif məhsulda istifadə edilir (məsələn, alkoqolsuz içkilər, yoqurtlar, konfet, saqqız və s.).

Aspartam və Asesulfam K, bunların hər ikisi mükəmməl təhlükəsizlik profilinə malikdir. Çoxlu sayda elmi araşdırmalar göstərir ki, bu maddələr şirinləşdirici kimi istifadə üçün təhlükəsizdir.

Bu şirinləşdiricilərin təhlükəsizliyi bütün dünyada tənzimləyici orqanlar tərəfindən qiymətləndirilmişdir (məsələn, ABŞ-da Qida və Dərman İdarəsi). Səhiyyə təşkilatları Avropa Qida Təhlükəsizliyi Təşkilatı (AQTT), ABŞ Qida və Dərman İdarəsi (QDİ), Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı / Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Müştərək Qida Əlavələri üzrə Ekspert Komitəsi (MQƏEK) kimi müstəqil elmi məsləhət orqanları tərəfindən təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.

Taurin

Taurin təbii olaraq insan bədənində əmələ gələn və gündəlik qida rasionunda iştirak edən amin turşusudur. O, geniş bioloji proseslərdə iştirak edir.

Taurin əzələ, beyin, ürək və qanda yüksək konsentrasiyalarda mövcuddur. 70 kq çəkisi olan insan bədən boyu paylanmış şəkildə təxminən 70 q taurinə malikdir. Başqa sözlə, 70 kq ağırlığında insanın bədənində təbii şəkildə Red Bull Enerji İçkisinin bir bankasında olan taurinin miqdarından 70 dəfə çox taurin vardır.

Taurin dəniz molyuskları, balıq, quş və körpə yeməkləri kimi bir çox qida məhsulların tərkibinə daxildir.

BİLİRDİNMİ?

The human body contains 70 times more taurine than one 250 ml can of Red Bull.

Red Bull Energy Drink

1 x

İnsan Bədəni

Fit the occasion.

70 x

HƏR 250 ML-DƏ
Mənbə: Belli, Kolumbiya Ştatı. Taurin və Trifosfopiridin məhlulları? Qidalanma 1994; 10: 82–84

Alp Suyu

Təbii olaraq, su Red Bull üçün əsas tərkib hissəsidir.

Red Bull üçün istifadə olunan su Avstriya və İsveçrədəki Red Bull istehsal sahələrinə yaxın yerləşmiş bulaqlardan gələn yüksək keyfiyyətə malik olan təmiz Alp suyudur. Alp dağları suyun bol olduğu və daima bərpa olunduğu dünyanın ən böyük təmiz su anbarlarından biridir. Bütün dünyada yüksək keyfiyyətin davamlılığını təmin etmək məqsədilə, Red Bull Avstriya və İsveçrə Alp dağlarında istehsal olunur.

Hər zövq üçün qanadlaaar.

Dəstək

Suallar və Cavablar

Suallar və Cavablar

ƏLAQƏ

Red Bull ilə əlaqə saxla

Menyudan müvafiq kateqoriyanı seç və sorğun doğru insana yönəldiləcəkdir.

Bizimlə əlaqə saxla

Red Bull-dan daha çox