Je možné vypiť príliš veľa Red Bull Energy Drinku ?

Jedna 250 ml plechovka Red Bull Energy Drinku obsahuje 80 mg kofeínu, 80 mg kofeínu, čo je približne rovnaké množstvo ako v šálke kávy. Konzumácia Red Bull Energy Drinku musí zodpovedať dennému prísunu kofeínu konkrétnej osoby.

Veľa inštitúcií po celom svete skúmalo účinky kofeínu. Kanadský zdravotný inštitút vykonal prieskum vedeckej literatúry zaoberajúcej sa kofeínom. Na základe tohto prieskumu dospeli k záveru, že široká verejnosť zdravých dospelých ľudí sa nemusí obávať neželaných účinkov kofeínu, ak jeho konzumáciu obmedzia na 400 mg denne. Avšak, zdravotný inštitút v Kanade odporúča tehotným ženám obmedziť dennú konzumáciu na 300 mg.

Všetky zložky výrobkov značky Red Bull sú uvedené na etiketách.