Red Bull - člen "Energy Drinks Europe" (EDE)

Asociácia Energy Drinks Europe (EDE) bola založená v roku 2010 za účelom otvoreného dialógu všetkých zúčastnených strán v oblasti energetických nápojov, zaistenie podpory dôveryhodného trhu energetických nápojov a vytvorenia verejného povedomia o energetických nápojoch.

Velké, stredné a malé spoločnosti vrátane Red Bullu sú členmi EDE.

EDE vo svojom Code of Practice (Kódexe praxe) zhrnula súbor jasných a jednoduchých zásad súvisejúcich s predajom a označovaním energetických nápojov. Tento kódex ide nad rámec právnych predpisov a je dobrovolne zavedený ako obchodná prax pre výrobcov energetických nápojov.

Rovnako ako ostatní členovia EDE sa aj Red Bull zaviazal dodržovať tento Code of Practice (Kódex praxe). Zistite viac o tomto kódexe na: http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice/