BÆREKRAFT

En boks har mer enn ett liv.

Bærekraft har alltid vært en del av Red Bulls DNA: Det betyr at vi legger vekt på å håndtere emballasjen og boksene våre på en forsvarlig måte, og redusere karbonutslippet og energiforbruket i produksjonen og distribusjonen der det er mulig.

Pant boksen for å starte resirkuleringsprosessen.

Circular packaging

Samle inn

Det starter med det rette kastet

Pante

Og så rett til resirkulering

Produsere

Produksjon og tapping – på samme sted der det er mulig

Transportere

De sendes av gårde med tog, så langt det lar seg gjøre

Livssyklus

Og på den måten fullføres sirkelen

Engasjement

Red Bull har stort fokus på resirkulering

Unesda.eu/Circularity

Aluminium

Hver av våre aluminiumsbokser er 100% resirkulerbare.

Fakta om aluminium

95%

mindre energiforbruk gjennom resirkulering.

Aluminiumboksen er en av få matemballasjer som kan fullstendig resirkuleres – den kan til og med smeltes om og resirkuleres et ubegrenset antall ganger uten at kvaliteten forringes. Dette er en stor fordel, ettersom resirkulering av drikkebokser av aluminium gir en energibesparelse på rundt 95 % sammenlignet med nyproduksjon. Aluminiumsbokser er solide og holdbare, veier lite, avgir ingen smak, har en kompakt størrelse og er lystette. I tillegg sørger det hendige formatet og den lave vekten for redusert CO₂-utslipp under transport.

BOKSENS LIVSSYKLUS
Red Bull Recycling Facts Icon

Resirkulering

Aluminiumboksen kan smeltes om og resirkuleres et ubegrenset antall ganger. Dette reduserer energiforbruket betydelig.

Red Bull Energy Saving Facts Icon

Energibesparende

Å benytte resirkulert aluminium i stedet for nytt aluminium gir en energibesparelse på 95%.

Boksens livssyklus

Aluminium er et av de materialene som kan resirkuleres raskest. Ved effektiv resirkulering, kan boksen omdannes til en ny boks i løpet av 60 dager.

Produksjon

Vi bruker konsekvent ressursbesparende metoder i produksjonen.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

100 % av kartongene, brettene, transportpakningen og butikkemballasjen vår er laget av resirkulert kartong.

Vi har redusert transportavstandene ved produksjonsanleggene våre i Østerrike, Sveits og USA gjennom såkalt vegg-i-vegg-produksjon. I denne innovative prosessen skjer produksjonen av boksen og fyllingen ved samme anlegg. Etter fylling transporteres storparten av boksene med tog til ulike praktisk plasserte havner for videre skipsfrakt rundt om i hele verden.

VEGG-I-VEGG-PRODUKSJON

Miljøvennlig sentral

Mesteparten av produksjonen av Red Bull til over 170 markeder skjer ved våre hovedanlegg som alle følger vegg-i-vegg-prinsippet. Det innebærer at produksjonen og fyllingen av boksene skjer på samme sted – noe som har enorme miljømessige fordeler.

Mindre interntransport

Takket være vegg-i-vegg-produksjonen trenger en stor andel av boksene våre ikke å forlate produksjonsanleggene eller behandles andre steder før de transporteres dit de skal. Dette sparer transportkilometre, og dermed reduseres utslippene.

Kvalitetsgaranti

Andre fordeler med sentralisert produksjon: innovative, effektive teknologier kan innføres umiddelbart, og dermed bidra til å spare ressurser. Dessuten sørger moderne metoder og kvalitetsingredienser for at produktet holder aller høyeste kvalitet over hele verden.

Red Bull Quality Guarantee Icon

Kvalitet

Takket være våre moderne produksjonsprosesser, kan vi garantere den samme produktkvaliteten over hele verden.

Red Bull Regional ingredients Icon

Regionale ingredienser

I tillegg sørger moderne metoder og høy kvalitet på de naturlige ingrediensene, som vannet og sukkeret som hentes lokalt til produksjonsfasilitetene våre, for at produktet holder aller høyeste kvalitet over hele verden.

New Red Bull Technologies Icon

Nye teknologier

Nye teknologier som øker effektiviteten og på samme tid bidrar til å ta vare på naturressurser, kan tas i bruk umiddelbart.

Leed Silver-sertifisert

Det nye fyllingsanlegget i USA følger høye standarder for bærekraft. Anlegget er ISO 14001- og Leed Silver-sertifisert. Du finner mer informasjon her.

Transport

Vi benytter oss av miljøvennlig transport.

FAKTA OM TRANSPORTEN

40%

Aluminiumsbokser krever 40% mindre plass enn glassflasker under transport.

Gjennom stadig forbedring av transport- og produktsyklusen, reduserer RedBull utslippene. Den kompakte og lette aluminiumboksen er en nøkkelfaktor iå redusere CO₂-utslippet under transport, pakking og lagring. Aluminiumboksen er opptil 20 % mer CO₂-effektiv enn PET-beholdere ogopptil 40 % mer CO₂-effektiv enn glassflasker, under transport. I tillegg velgervi klimavennlige transportmetoder så langt det lar seg gjøre.

Så fort Red Bull-boksene er fylt i Østerrike og Sveits, transporteres de til over 170 land. Så langt det lar seg gjøre, skjer denne transporten med lasteskip og tog. Lastebiltransport benyttes kun der det ikke finnes andre fornuftige leveringsalternativer. Red Bull arbeider målrettet for å få enda mer av transporten over til tog- og skipsfrakt.

EFFEKTIV EMBALLASJE
Red Bull Can VS Glass Bottle Packaging Icon

-40%

Glassflasker krever 40 % mer plass enn aluminiumbokser under transport.

Red Bull Can VS Plastic Bottle Packaging Icon

-20%

Plastflasker krever 20 % mer plass enn aluminiumbokser under transport.

Red Bull Can Packaging Efficiency Icon

11g (250ml)

11 g per boks – lavere vekt betyr lavere energiforbruk under transport og mindre karbonfotavtrykk.

Kjølere

Vi sparer energi – også med kjølerne våre.

FAKTA OM KJØLERNE

35%

energibesparelser

Red Bulls ECO-kjølere sørger for lavere miljøavtrykk gjennom bruk av naturlige kjølevæsker, LED-belysning, mer effektive kjølevifter og energibesparende funksjoner, som automatisk aktivering av nattmodus. Så langt består 95 % av kjøleparken vår av ØKO-kjølere. Energiforbruket til tre Red Bull Can coolers tilsvarer energiforbruket til en lap top.

ENERGISPARING

Takket være naturlige kjølevæsker, er ECO-kjøleskap betydelig mer miljøvennlige enn tradisjonelle kjøleskap, og bruker opptil 35 % mindre energi. Bruken av ECO-kjølere og -kjølevæsker er en effektiv måte å unngå drivhusgasser på. Derfor har Red Bull bestemt seg for kun å produsere ECO-kjølere.

Vil du ta en ny runde i boksens livsyklus?

Klar for å resirkulere?

Kast den tomme Red Bull-boksen på riktig sted.

Transparency Act

Our commitment to promote respect for fundamental human rights and decent working conditions.