BÆREKRAFT

En boks har mer enn ett liv.

Red Bull har en bevisst holdning til selskapets miljøansvar. Og vi gjør det enkelt for deg å konsumere Red Bull-produkter med god miljøsamvittighet.

Det eneste du trenger å gjøre, er å pante boksen …

… ikke kaste den, spesielt ikke i naturen. Og har du ingen panteautomat i nærheten, så pass på at den går til resirkulering.

… sånn at boksen kan leve videre i resirkuleringssyklusen.

Hver av våre aluminiumsbokser er 100% resirkulerbare.

Fakta om aluminium

Aluminiumbokser er verdens mest resirkulerte emballasje.

Fakta om aluminium

100%

av aluminiumboksene våre er resirkulerbare.

Fakta om aluminium

95%

mindre energiforbruk gjennom resirkulering.

Fakta om aluminium

Aluminiumbokser er verdens mest resirkulerte emballasje.

Fakta om aluminium

100%

av aluminiumboksene våre er resirkulerbare.

Aluminiumboksen er en av få matemballasjer som kan fullstendig resirkuleres – den kan til og med smeltes om og resirkuleres et ubegrenset antall ganger uten at kvaliteten forringes. Dette er en stor fordel, ettersom resirkulering av drikkebokser av aluminium gir en energibesparelse på rundt 95 % sammenlignet med nyproduksjon. Aluminiumboksen er uknuselig, ugjennomtrengelig for lys og oksygen, og avgir ingen smak. Disse uslåelige egenskapene sørger for at konsumenten får best mulig kvalitet og lengst mulig holdbarhet på drikkeproduktene. I tillegg sørger det hendige formatet og den lave vekten for redusert CO₂-utslipp under transport.

BOKSENS LIVSSYKLUS

Resirkulering

Aluminiumboksen kan smeltes om og resirkuleres et ubegrenset antall ganger. Dette reduserer energiforbruket betydelig.

Energibesparende

Å benytte resirkulert aluminium i stedet for nytt aluminium gir en energibesparelse på 95%.

Lav vekt

I dag veier Red Bull-boksen betydelig mindre enn for bare noen få år siden. At vekten stadig blir lavere, gjør også en annen forskjell: dess mindre aluminium som benyttes for å lage den, dess bedre blir CO₂-regnskapet.

Vi benytter oss av miljøvennlig transport.

FAKTA OM TRANSPORTEN

30%

Aluminiumbokser krever 30 % mindre plass enn PET-flasker under transport.

FAKTA OM TRANSPORTEN

40%

Aluminiumsbokser krever 40% mindre plass enn glassflasker under transport.

FAKTA OM TRANSPORTEN

I tillegg sørger den svært lave vekten på boksen vår for ytterligere ressursbesparelser.

FAKTA OM TRANSPORTEN

30%

Aluminiumbokser krever 30 % mindre plass enn PET-flasker under transport.

FAKTA OM TRANSPORTEN

40%

Aluminiumsbokser krever 40% mindre plass enn glassflasker under transport.

Gjennom stadig forbedring av transport- og produktsyklusen, reduserer RedBull utslippene. Den kompakte og lette aluminiumboksen er en nøkkelfaktor iå redusere CO₂-utslippet under transport, pakking og lagring. Aluminiumboksen er opptil 30 % mer CO₂-effektiv enn PET-beholdere ogopptil 40 % mer CO₂-effektiv enn glassflasker, under transport. I tillegg velgervi klimavennlige transportmetoder så langt det lar seg gjøre.

EFFEKTIV TRANSPORTEFFICIENT TRANSPORT

Så fort Red Bull-boksene er fylt, transporteres de fra Østerrike og Sveits til over 171 land. Så langt det er mulig, skjer denne transporten med lasteskip og tog. Lastebiltransport benyttes kun der det ikke finnes andre fornuftige alternativer. Red Bull legger mye innsats i å få enda mer av transporten over til tog- og skipsfrakt.

EFFEKTIV EMBALLASJE

-40%

Glassflasker krever 40 % mer plass enn aluminiumbokser under transport.

-30%

PET-flasker krever 30 % mer plass enn aluminiumbokser under transport.

11g (250ml)

Boksen vår er lett og kompakt.

Vi bruker konsekvent ressursbesparende metoder i produksjonen.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

>16 mio.

lastebilkilometre spart takket være vegg-i-vegg-produksjon.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

>11,000

tonn mindre CO₂-utslipp hvert år.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

80%

av den strømmen som brukes under produksjon kommer fra fornybare energikilder.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

>16 mio.

lastebilkilometre spart takket være vegg-i-vegg-produksjon.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

>11,000

tonn mindre CO₂-utslipp hvert år.

Andelen fornybar energi i produksjonen vår økes kontinuerlig; per i dag ligger vi på rundt 80 %. Vi har redusert transporten av drikkeboksene gjennom å legg om driften av de to produksjonsanleggene våre i Østerrike og Sveits til såkalt vegg-i-vegg-produksjon. I denne innovative prosessen skjer produksjonen av boksen og fyllingen ved samme anlegg. Etter fylling, transporteres storparten av boksene med tog til ulike godt plasserte havner for videre skipsfrakt rundt om i hele verden. Overgangen til vegg-i-vegg-produksjon sparer over 26 000 lastebilturer hvert eneste år. Besparelsen utgjør 11 000 tonn med CO₂-utslipp.

VEGG-I-VEGG-PRODUKSJON

Miljøvennlig sentral

Mesteparten av produksjonen av Red Bull til alle 171 markeder skjer ved et sentralanlegg som følger vegg-i-vegg-prinsippet. Det innebærer at produksjonen og fyllingen av boksene skjer på samme sted – noe som har enorme miljømessige fordeler. I tillegg kommer 80 % av energien som forbrukes i produksjonen fra fornybare kilder.

Sparer tonnevis med CO₂

Takket være vegg-i-vegg-produksjonen trenger over 5 milliarder bokser årlig ikke å forlate produksjonslokalene eller behandles andre steder før de transporteres dit de skal. Dette sparer miljøet årlig for utslipp fra over 26 000 lastebilturer, noe som utgjør nesten 11 000 tonn CO₂.

Kvalitetsgaranti

Andre fordeler med sentralproduksjon: innovative, effektive teknologier kan innføres umiddelbart, og dermed spare ressurser. I tillegg sørger moderne metoder og kvalitetsingredienser, som fjellvann fra Alpene, for at produktet holder aller høyeste kvalitet over hele verden.

Kvalitet

Takket være våre moderne produksjonsprosesser, kan vi garantere den samme produktkvaliteten over hele verden.

Regionale ingredienser

Vi henter høykvalitetsingrediensene våre, som fjellvann, fra lokale kilder.

Nye teknologier

Nye teknologier som øker effektiviteten og på samme tid bidrar til å ta vare på naturressurser, kan tas i bruk umiddelbart.

Fornybar energi

Energien som benyttes i produksjonsprosessen kommer fra regionen og mer enn 80 % kommer fra fornybare kilder – og vi arbeider med å øke den andelen.

Vi sparer energi – også med kjølerne våre.

FAKTA OM KJØLERNE

95%

av kjølerne våre er allerede ECO-kjølere.

FAKTA OM KJØLERNE

45%

energibesparelse takket være vår nye ECO-kjøler.

FAKTA OM KJØLERNE

7

ECO-kjølere bruker samme mengde energi som én 100-watts lypære.

FAKTA OM KJØLERNE

95%

av kjølerne våre er allerede ECO-kjølere.

FAKTA OM KJØLERNE

45%

energibesparelse takket være vår nye ECO-kjøler.

De siste årene har vi også innført miljøvennlige kjøleskap (ECO-kjølere) og kjølevæsker, noe som gir en energibesparelse på opptil 45 % sammenlignet med tradisjonelle kjøleenheter: syv ECO-kjølere bruker ikke mer energi enn én 100-watts lyspære. Allerede er 95 % av kjølerne våre ECO-kjølere.

ENERGISPARING

Takket være naturlige kjølevæsker, er ECO-kjøleskap betydelig mer miljøvennlige enn tradisjonelle kjøleskap, og bruker opptil 45 % mindre energi. Bruken av ECO-kjølere og -kjølevæsker er en effektiv måte å unngå drivhusgasser på. Derfor har Red Bull bestemt seg for kun å produsere ECO-kjølere.

Vil du ta en ny runde i boksens livsyklus?