BÆREKRAFT

En boks har mer enn ett liv.

Bærekraft har alltid vært en del av Red Bulls DNA: Det betyr at vi legger vekt på å håndtere emballasjen og boksene våre på en forsvarlig måte, og redusere karbonutslippet og energiforbruket i produksjonen og distribusjonen der det er mulig.

Pant boksen for å starte resirkuleringsprosessen.

Circular packaging

Aluminium

Hver av våre aluminiumsbokser er 100% resirkulerbare.

Fakta om aluminium

100%

av aluminiumboksene våre er resirkulerbare.

Aluminiumboksen er en av få matemballasjer som kan fullstendig resirkuleres – den kan til og med smeltes om og resirkuleres et ubegrenset antall ganger uten at kvaliteten forringes. Dette er en stor fordel, ettersom resirkulering av drikkebokser av aluminium gir en energibesparelse på rundt 95 % sammenlignet med nyproduksjon. Bokser av aluminium har ekstremt lav vekt, er lystette, avgir ingen smak, har en kompakt form og er slitesterke og solide. Disse uslåelige egenskapene sørger for at konsumenten får best mulig kvalitet og lengst mulig holdbarhet på drikkeproduktene. I tillegg sørger det hendige formatet og den lave vekten for redusert CO₂-utslipp under transport.

BOKSENS LIVSSYKLUS
Red Bull Recycling Facts Icon

Resirkulering

Aluminiumboksen kan smeltes om og resirkuleres et ubegrenset antall ganger. Dette reduserer energiforbruket betydelig.

Red Bull Energy Saving Facts Icon

Energibesparende

Å benytte resirkulert aluminium i stedet for nytt aluminium gir en energibesparelse på 95%.

Boksens livssyklus

Aluminium er et av de materialene som kan resirkuleres raskest. Ved effektiv resirkulering, kan boksen omdannes til en ny boks i løpet av 60 dager.

Produksjon

Vi bruker konsekvent ressursbesparende metoder i produksjonen.

FAKTA OM PRODUKSJONEN

>13,000

tonn mindre CO₂-utslipp hvert år.

Vi har redusert transporten av drikkeboksene gjennom å legge om driften av de to produksjonsanleggene våre i Østerrike og Sveits til såkalt vegg-i-vegg-produksjon. I denne innovative prosessen skjer produksjonen av boksen og fyllingen ved samme anlegg. Etter fylling, transporteres storparten av boksene med tog til ulike godt plasserte havner for videre skipsfrakt rundt om i hele verden.

VEGG-I-VEGG-PRODUKSJON

Miljøvennlig sentral

Mesteparten av produksjonen av Red Bull til alle 171 markeder skjer ved et sentralanlegg som følger vegg-i-vegg-prinsippet. Det innebærer at produksjonen og fyllingen av boksene skjer på samme sted – noe som har enorme miljømessige fordeler.

Sparer tonnevis med CO₂

Takket være vegg-i-vegg-produksjonen trenger over 5 milliarder bokser årlig ikke å forlate produksjonslokalene eller behandles andre steder før de transporteres dit de skal. Dette sparer miljøet årlig for utslipp fra over 30 000 lastebilturer, noe som utgjør nesten 13 000 tonn CO₂.

Kvalitetsgaranti

Andre fordeler med sentralproduksjon: innovative, effektive teknologier kan innføres umiddelbart, og dermed spare ressurser. I tillegg sørger moderne metoder og kvalitetsingredienser, som fjellvann fra Alpene, for at produktet holder aller høyeste kvalitet over hele verden.

Red Bull Quality Guarantee Icon

Kvalitet

Takket være våre moderne produksjonsprosesser, kan vi garantere den samme produktkvaliteten over hele verden.

Red Bull Regional ingredients Icon

Regionale ingredienser

I tillegg sørger moderne metoder og naturlige ingredienser av høy kvalitet, som fjellvann fra Alpene hentet lokalt ved produksjonsanlegget vårt, for at produktet holder aller høyeste kvalitet over hele verden.

New Red Bull Technologies Icon

Nye teknologier

Nye teknologier som øker effektiviteten og på samme tid bidrar til å ta vare på naturressurser, kan tas i bruk umiddelbart.

Transport

Vi benytter oss av miljøvennlig transport.

FAKTA OM TRANSPORTEN

40%

Aluminiumsbokser krever 40% mindre plass enn glassflasker under transport.

Gjennom stadig forbedring av transport- og produktsyklusen, reduserer RedBull utslippene. Den kompakte og lette aluminiumboksen er en nøkkelfaktor iå redusere CO₂-utslippet under transport, pakking og lagring. Aluminiumboksen er opptil 20 % mer CO₂-effektiv enn PET-beholdere ogopptil 40 % mer CO₂-effektiv enn glassflasker, under transport. I tillegg velgervi klimavennlige transportmetoder så langt det lar seg gjøre.

Så fort Red Bull-boksene er fylt, transporteres de fra Østerrike og Sveits til over 171 land. Så langt det er mulig, skjer denne transporten med lasteskip og tog. Lastebiltransport benyttes kun der det ikke finnes andre fornuftige alternativer. Red Bull legger mye innsats i å få enda mer av transporten over til tog- og skipsfrakt.

EFFEKTIV EMBALLASJE
Red Bull Can VS Glass Bottle Packaging Icon

-40%

Glassflasker krever 40 % mer plass enn aluminiumbokser under transport.

Red Bull Can VS Plastic Bottle Packaging Icon

-20%

Plastflasker krever 20 % mer plass enn aluminiumbokser under transport.

Red Bull Can Packaging Efficiency Icon

11g (250ml)

11 g per boks – lavere vekt betyr lavere energiforbruk under transport og mindre karbonfotavtrykk.

Kjølere

Vi sparer energi – også med kjølerne våre.

FAKTA OM KJØLERNE

45%

energibesparelse takket være vår nye ECO-kjøler.

Red Bulls ECO-kjølere sørger for lavere miljøavtrykk gjennom bruk av naturlige kjølevæsker, LED-belysning, mer effektive kjølevifter og energibesparende funksjoner, som automatisk aktivering av nattmodus. Så langt består 95 % av kjøleparken vår av ØKO-kjølere. Energiforbruket til tre Red Bull Can coolers tilsvarer energiforbruket til en lap top.

ENERGISPARINGRed Bull Energy Saving Cooler

Takket være naturlige kjølevæsker, er ECO-kjøleskap betydelig mer miljøvennlige enn tradisjonelle kjøleskap, og bruker opptil 45 % mindre energi. Bruken av ECO-kjølere og -kjølevæsker er en effektiv måte å unngå drivhusgasser på. Derfor har Red Bull bestemt seg for kun å produsere ECO-kjølere.

Vil du ta en ny runde i boksens livsyklus?