ODRŽIVOST

Limenka ima više od jednog života.

Održivost je oduvek bila deo Red Bull-ove DNK: To znači da je akcenat na odgovarajućem postupanju sa našim ambalažama i konzervama, kao i na smanjenju emsije ugljenika i upotrebe energije u proizvodnji i snabdevanju istih, gde god je to moguće.

Molimo te da recikliraš limenku kako bi započeli kružni proces.

Circular packaging

Prikupi

Sve počinje ispravnim bacanjem

Recikliraj

putuju železnicom kada god je to moguće

Proizvedi

proizvodnja i punjenje - sve na istom mestu

Prevoz

putuju železnicom kada god je to moguće.

Životni vek

I tako se zatvara krug

Predanost

Red Bull predano pristupa proizvodnji s kružnim procesom

Unesda.eu/Circularity

ALUMINIJUM

Svaka naša aluminijumska limenka može se 100% reciklirati.

Činjenice u vezi aluminijuma

95%

energije je sačuvano kroz reciklažu.

Aluminijumske limenke jesu jedna od vrsta pakovanja koja se mogu u potpunosti reciklirati - one čak mogu biti istopljene i ponovo korišćene bezbroj puta bez gubitka u kvalitetu. Ovo jeste značanja prednost jer korišćenje recikliranog aluminijuma dovodi i do 95% uštede energije u odnosu na novi aluminijum. Aluminijumske limenke su jake i čvrste, a ipak male težine, neutralnog ukusa, kompaktnog oblika i otporne na svetlost. Pored toga, njihov efikasan oblik i mala težina omogućavaju smanjenu emisiju CO₂ u transportu.

ŽIVOTNI CIKLUS LIMENKE
Red Bull Recycling Facts Icon

Reciklaža

Možete aluminijumsku limenku istopiti i reciklirati bezbroj puta. To dovodi do značajne uštede energije.

Red Bull Energy Saving Facts Icon

Ušteda energije

Recikliranjem limenke utroši se 95% manje energije, nego proizvodnjom nove.

Životni ciklus jedne limenke

Aluminijum je jedan od najbržih materijala koji se može reciklirati. Ako se efikasno reciklira, stara limenka se u roku od 60 dana može pretvoriti u novu.

PROIZVODNJA

Dosledno proizvodimo na način koji štedi resurse.

PROIZVODNE ČINJENICE

100% našeg kartona je zapravo karton koji se može reciklirati.

Uspeli smo da smanjimo razdaljinu transporta kanistera u našim glavnim proizvodnim lokacijama u Austriji, Švajcarskoj i SAD zahvaljujući takozvanoj „proizvodnji od zida do zida“. U ovom inovativnom procesu, proizvodnja pića i limenki kao i punjenje se obavljaju na licu mesta. Nakon punjenja, većinu limenki transportujemo železnicom do različitih luka na pogodnom mestu, a zatim brodom širom sveta.

ZID-DO-ZID PROIZVODNJA

Centralno ekološki-prihvatljivo

Većina Red Bull limenki za više od 170 tržišta proizvodi se u našim glavnim proizvodnim pogonima po principu „od zida do zida“. To znači da se proizvodnja i punjenje odvijaju na istoj lokaciji – što donosi ogromne koristi za životnu sredinu.

Manje unutrašnjeg prevoza

Zahvaljujući proizvodnji od zida do zida, značajan deo naših limenki ne mora da se transportuje ili obrađuje pre nego što napusti fabriku na odredište. Ovo štedi kilometre kamiona, a samim tim i emisije štetnih gasova.

Garancije Kvaliteta

Dodatne prednosti veoma centralizovane proizvodnje: inovativne, efikasne tehnologije mogu se odmah primeniti i na taj način pomoći u očuvanju resursa. Pored toga, najsavremeniji procesi i visokokvalitetni sastojci garantuju najviši kvalitet proizvoda širom sveta.

Red Bull Quality Guarantee Icon

Kvalitet

Zahvaljujući našem vrhunskom proizvodnom procesu, možemo garantovati isti kvalitet proizvoda širom sveta.

Red Bull Regional ingredients Icon

Regionalni sastojci

Pored toga, najsavremeniji procesi i visokokvalitetni poljoprivredni sastojci, kao što su voda i šećer, koji se dobijaju iz lokalnih proizvodnih pogona, garantuju visok kvalitet proizvoda širom sveta.

New Red Bull Technologies Icon

Nove tehnologije

Nove tehnologije koje poboljšavaju efikasnost i istovremeno pomažu u očuvanju prirodnih resursa mogu se odmah primeniti

„Leed Silver“ sertifikovan

Nova američka punionica je postavljena prema visokim standardima održivosti. Fabrika je sertifikovana „ISO 14001” i „Leed Silver”. Proverite ovde za više informacija.

Transport

Dosledno se transportujemo na ekološki prihvatljiv način.

TRANSPORTNE ČINJENICE

40%

Transport aluminijumskih limenki štedi 40% prostora u poređenju sa staklenim bocama.

U Red Bull-u stalno smanjujemo emisiju optimizirajući transport i proizvodne cikluse. Kompaktna i lagana aluminijumska limenka predstavlja ključni faktor u smanjenju CO₂ tokom transporta, pakovanja i skladištenja. Aluminijumska limenka je do 20% efikasnija od PET kontejnera i čak do 40% efikasnija od staklenih boca tokom transporta. Pored toga, preferiramo klimatske prihvatljive oblike prevoza u svakoj mogućoj prilici.

Čim se Red Bull limenke napune u Austriji i Švajcarskoj, transportuju se u preko 170 zemalja. Gde god je to moguće, transport se obavlja brodom ili železnicom. Kamioni se koriste samo ako ne postoji druga razumna opcija isporuke. U Red Bullu nastavljamo da ulažemo velike napore da prebacimo još više transporta na železnicu i brodove.

EFIKASNO PAKOVANJE
Red Bull Can VS Glass Bottle Packaging Icon

-40%

Staklenim bocama je za prevoz potrebno 40% više prostora od aluminijumskih limenki.

Red Bull Can VS Plastic Bottle Packaging Icon

-20%

Plastika bocama je za prevoz potrebno 20% više prostora od aluminijumskih limenki.

Red Bull Can Packaging Efficiency Icon

11g (250ml)

11 grama po limenci - Manja težina znači manje potrošenog goriva na transport i manji ekološki otisak.

FRIŽIDERI

Uštedimo energiju - čak i uz naše frižidere.

ČINJENICE O FRIŽIDERIMA

35%

uštede energije.

Red Bull ECO frižideri imaju manji uticaj na životnu sredinu zahvaljujući prirodnim rashladnim sredstvima, LED osvetljenju, energetski efikasnim ventilatorima i uređajima za upravljanje energijom, kao što je automatsko aktiviranje noćnog režima. 95% naše flote frižidera čine zapravo ECO frižideri. Potrošnja energije tri Red Bull frižidera jednaka je potrošnji energije jednog prosečnog laptop računara.

UŠTEDA ENERGIJE

Zahvaljujući svojim prirodnim rashladnim sredstvima, ECO fižideri su značajno ekološki prihvatljiviji od klasičnih frižidera i zahtevaju do 35% manje energije. Upotreba ECO frižidera i rashladnih sredstava efikasan je način izbegavanja gasova sa efektom staklene bašte. Zbog toga smo se u Red Bull-u obavezali da ćemo proizvoditi samo ECO frižidere.

Želite da ispitate naš životni ciklus limenke?

Spremni za recikliranje?

Bacite prazne Red Bull limenke na pravo mesto.