Can you drink too much of Red Bull Může se člověk Red Bullu "přepít"? Drink?

Jedna 250ml plechovka Red Bull Energy Drinku obsahuje 80 mg kofeinu, zhruba stejné množství jako v jednom šálku kávy. Konzumace Red Bull Energy Drinku by měla odpovídat dennímu příjmu kofeinu na osobu.

Mnoho úřadů po celém světě zkoumalo účinky kofeinu. Například vědci z Health Canada provedli rozsáhlé přezkoumání vědecké literatury týkající se kofeinu. Na základě tohoto přezkoumání došli k závěru, že obecná populace zdravých dospělých není vystavena možným nepříznivým účinkům kofeinu, pokud nepřekročí denní dávku 400 mg. Dále ovšem Health Canada doporučuje těhotným ženám, aby omezily svůj denní příjem kofeinu na maximálních 300 mg.