Red Bull - medlem av 'Energy Drinks Europe' (EDE)

Sen år 2010 har 'Energy Drinks Europe' (EDE) fungerat som intresseorganisation för de europeiska producenterna av energidrycker, med medlemmar representerade av såväl stora som mellanstora och små företag. EDE:s mål har varit att ta vara på deras individuella engagemang och förlänga deras ledarskap i ett branschorgan som kan föra en dialog med publika intressenter.

Utöver Red Bull är flertalet företag medlemmar i EDE, alltifrån stora, medel och små företag.

EDE har också tagit fram en Code of Practice. , en samling förhållningsregler för Europas energidrycksproducenter. Koden fastställer ett antal tydliga principer kring sammansättning, marknadsföring och märkning av energidrycker på frivillig basis.

Red Bull har förbundit sig att följa denna kod. Om du vill lära dig mer branschens självregulatoriska principer, vänligen besök: www.energydrinkseurope.org

Mer från Red Bull

PreviousNext

Hjälp

Frågor & Svar

Frågor & Svar

KONTAKT

Din koppling till Red Bull

Ställ en fråga