Red Bull, Avrupa Enerji İçecekleri Örgütü'nün bir üyesi midir?

EDE olarak anılan Avrupa Enerji İçecekleri örgütü, 2010 yılında açık bir diyalog içerisinde tüm enerji içecekleri paydaşlarıyla ilgilenmek, enerji içeceklerinin sorumluluk sahibi bir şekilde pazarlamasını teşvik etmek ve bu alanla ilgilenen herkesin faydalanması için enerji içeceklerine yönelik bilgili bir kamuoyu oluşturmak amacıyla  kurulmuştur. Red Bull da dahil olmak üzere büyük, orta ve küçük ölçekli şirketler EDE üyesidir.

EDE, enerji içeceklerinin pazarlanması ve etiketlenmesine ilişkin Uygulama Esasları'nda açık ve net bazı ilkeler belirlemiştir. Esaslar, yasal gereksinimlerin ötesine geçer ve aynı zamanda enerji içecekleri üreticileri için bir ticari uygulama olarak belirlenmiştir. 

Red Bull, EDE'nin bir üyesi olarak Uygulama Esasları'na uyacağını kabul etmiştir. Uygulama Esasları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.:

http://www.energydrinkseurope.org/code-of-practice/

Red Bull Dünyası ile İlgili Daha Fazla İçerik

PreviousNext

Destek

S&C

Soru & Cevap

İLETİŞİM

Red Bull'la olan bağlantın

Sorunu Sor